Andrés López

Andrés López har erfaring fra bistandsbransjen, hvor han blant annet har vært involvert i flere prosjekter i Sør-Amerika og Afrika innen matsikkerhet, klimatilpasning og bærekraftig utvikling. Han har også jobbet med menneskerettigheter, urfolksrettigheter, kapasitetsbygging av sårbare grupper og styrking av kvinner og ungdom. Før han startet i Etisk handel Norge, jobbet han i Fairtrade Norge med å bedre leve- og handelsvilkårene for råvareprodusenter ved å øke transparens i verdikjeder og få mer rettferdige 
handelssystemer.

Andrés brenner for at arbeidere har anstendige arbeids- og levevilkår, og at de er informert om, og representert i viktige beslutningsprosesser som berører dem. Hans medlemmer består særlig av bistandsorganisasjoner og fagforeninger.

Andrés er utdannet sosiolog og har en mastergrad i næringsliv og internasjonal handel med 
framvoksende økonomier fra Université de la Sorbonne- Paris Nord. Han har blant annet jobbet for Norad, UNICEF, Hold Norge Rent, og den colombianske delegasjonen til UNESCO.