Kaja Elise Gresko

Kaja er leder for Etisk handel Norges tekstilteam, og leder også vårt arbeid i den internasjonale arbeidsgruppen for ansvarlig innkjøpspraksis i tekstilbransjen. Hun har en medlemsportefølje bestående av tekstilbedrifter, samt bedrifter innen sport/fritid, hotell/eiendom og møbler/interiør. Kaja har også bred erfaring med Norad-prosjekter, og er ansvarlig for vårt Norad-finansierte prosjekt i Sør-Afrika: Eastern Cape Upliftment, Empowerment and Sustainability project.