Heidi Furustøl

Heidi Furustøl er daglig leder i Etisk handel Norge og har lang ledererfaring fra frivillig sektor, erfaring fra internasjonale organisasjoner, justisdepartementet og utlendingsdirektoratet. Hun er utdannet statsviter med mastergrad fra London School of Economics og cand.mag grad fra Universitet i Bergen i sammenliknende politikk, samt videreutdanning i bedriftsøkonomi og ledelse fra BI og AFF/NHH, og styreerfaring fra blant annet Europabevegelsen og Transparency International Norge.