Login

Etikkinformasjonsutvalget: Statusrapport 1. juni 2019

Etikkinformasjonsutvalget utreder om det er mulig og hensiktsmessig, herunder konsekvensene av, å pålegge næringsdrivende å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden. Hvis utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal utvalget i henhold til mandatet foreslå virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør håndheves. 

 

 

Last ned rapporten ↓