Alle kan få til sirkulærøkonomi?

Norge skal bli et foregangsland for sirkulærøkonomi, men hvordan skal du og din bedrift komme i gang? Meld deg på vårt gratis webinar 16.9 klokken 09-10.00. 

Sirkulærøkonomi er i vinden som aldri før – Arendalsuka var pepret av grønne seminarer, og før sommeren la regjeringen frem sin nasjonale strategi som ligger tett opp til EUs Green Deal og Circular Economy Action Plan. Fortsatt er det mye snakk og lite handling, men på seminaret 16. september vil Etisk handel Norges medlemmer IKEA og Hennes & Mauritz (HM) dele god praksis og utfordringene med å få til en god omstilling fra lineær til sirkulær forretningsdrift. Hva kreves for at et internasjonalt konsern som IKEA skal lykkes med sin visjon om å bli 100 prosent sirkulær og hvordan skal HM bli klima-positive innen 2040 ved bruk av en sirkulær forretningsdrift?

Vi har også med oss et tredje Etisk handel Norge medlem, Tord Dale, bærekraftsjef i Virke, og tidligere partner i Footprint og statssekretær i Stoltenberg-regjering. Han vil snakke om betydningen av den norske strategien spesielt for handels- og tjenestenæringen, og hva som kreves for å få til en bedre ressursforvaltning slik at vi når klimamålene i Parisavtalen.

Les mer og meld deg på her.

Ny blog

Aktsomhetsvurderinger trinn 3 – Forebygge og redusere risiko

Kursholder

Reidun Blehr Lankan

15.07.2021⇒ 20.07.2021

12.00 ⇒ 15.00

Digitalt kurs

Medlemmer : kr 500.-

ikke-Medlemmer : kr 3000.-

Hvordan forebygge og redusere risiko for brudd på menneskerettigheter eller miljøstandarder i leverandørkjeden? Hvilke strategier fungerer på hvilke risikoområder? Og hvordan involvere interessenter i dette arbeidet?

Målgruppe:

 

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden. 

 

 

Innhold og læringsmål: 

 

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

 

Dette kurset gir deg kunnskap om ulike strategier for å forebygge og redusere risiko i egne leverandørkjeder. Vi går gjennom ulike strategier for risikohåndtering for råvareleddet og for produksjonsleddet, både ved prekvalifisering/valg av nye leverandører, og i oppfølging av eksisterende leverandører Du vil også få høre et praktisk eksempel fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området. 

 

Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter. 

 

Dette kurset er en del av en kursrekke på alle de seks trinnene av Aktsomhetsvurderingsprosessen.

 

 

Forkunnskaper:

 

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende, samt på Aktsomhetsvurderinger Trinn 1 om forankring og Trinn 2 om kartlegging av risiko. 

 

 

Forberedelse og gjennomføring: 

 

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel, med særlig fokus på virksomhetens kartlegging av risiko i leverandørkjeden. Du får mest ut av webinaret om du har begynt å få oversikt og prioritere risikoen i egne leverandørkjeder. 

 

 

Kursavgift og vilkår for påmelding: 

 

Medlemmer 500 kr, ikke-medlemmer 3000kr. Påmeldingen er bindende.

 

 

Adresse til kurset