Login

Størksen er direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop Norge, er styreleder i Etisk handel Norge sitt styre og skal lede konferansen. Størksen var tidligere direktør for Virke Dagligvare. Størksen er Cand. Polit, i sammenlignende politikk fra Universitet i Bergen.