Heidi Furustøl

Heidi Furustøl er daglig leder i Etisk handel Norge.  Furustøl satt i Etikkinformasjonsutvalget som skrev lovutkastet til åpenhetsloven. Furustøl er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og fra London School of Economics and Political Science (LSE) med etterutdanning i arbeidsrett og bedriftsøkonomi.