Ahlsell Arendal 3

Vil bli bedre på å jobbe med menneskerettigheter i leverandørkjeden

For å nå våre bærekraftsmål, og for å kunne hjelpe våre kunder med å nå sine, må vi se på leverandørkjeden vår. Ved å være tydelige på sosiale og miljømessige krav på innkjøpsstadiet, sørger vi for at bærekraftspørsmål står på dagsordenen helt fra starten av.

Det sier leder for bærekraft og samfunnsansvar Elisa Gasperini i Ahlsell Norge. Det store selskapet er Nordens  ledende distributør innen elektro, verneutstyr, verktøy og VVS  og har 5700 ansatte. Det svensk-eide selskapet har høye ambisjoner på bærekraftsfeltet.

– Hvordan jobber dere for å bli et mer bærekraftig selskap? 

– Bærekraft og samfunnsansvar handler om å gjøre konkrete tiltak som «gjør en forskjell» og som er til det beste for våre kunder og hele samfunnet. Vi jobber ut fra fire fokusområder i bærekraftsarbeidet: redusert miljøpåvirkning, ansvarlig innkjøp, helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og innovasjon og samarbeid, sier bærekraftsansvarlig Elisa Gasperini.

– På miljøsiden er det inspirerende å se at Ahlsell Norge har kuttet CO2-utslipp tilknyttet vareleveransene til våre kunder drastisk, med 70%, sammenlignet med 2020 tall, sier Gasperini. I 2021 fikk vi vårt første Ecovadis-gull for arbeidet vårt med miljø, etikk, ansvarlig innkjøp og sosialt ansvar.

Ønsker opplæring og rådgivning fra Etisk handel Norge

– Hvorfor ønsket dere å bli medlem av Etisk handel Norge?

– Ahlsell ønsker å bli enda bedre med å jobbe med menneskerettigheter i leverandørkjeden og være i tråd med åpenhetsloven. I tillegg ønsker vi opplæring og rådgivning fra Etisk handel Norge.

Ahlsell har flere tusen leverandører, men har 250-300 leverandører som de selger mest produkter fra.

– Vi kjøper fra mange leverandører spesielt i Norden, Tyskland, Italia, Øst-Europa og Kina, forteller Gasperini.

Leder for bærekraft og samfunnsansvar i Ahlsell Elisa Gasperini, ser fram til samarbeidet med Etisk Handel Norge.

Foto: Leder for bærekraft og samfunnsansvar i Ahlsell Elisa Gasperini, ser fram til samarbeidet med Etisk Handel Norge.

– Ahlsell er et stort selskap med komplekse leverandørkjeder. Er det vanskelig å få god oversikt over verdikjeden og at handelen foregår i henhold til Ahlsells strenge Code of Conduct?

– Ja, det er ikke lett i praksis. Det handler om ha gode rutiner og prosesser og digitale verktøy internt for å kunne kartlegge dette. Vi jobber mye med digitalisering og øke kompetanse på området.

Konfliktmineraler er et viktig risikoområde

– Dere er en del av «det grønne skiftet» og kjøper blant annet inn mineraler til ny teknologi. Hvordan jobber dere med å ta ned risikoen når dere handler mineraler utvunnet i gruvedrift?

– Konfliktmineraler er et viktig tema og refereres eksplisitt i vår Code of Conduct. Vi rapporter i henhold til Conflict Minerals Reporting Tempate (CMRT) og følger dette tett opp med leverandørene.

– Hva er viktigst når dere jobber med ansvarlig innkjøp?

– Satsingsområdet ansvarlig innkjøp handler først og fremst om å våge å stille krav, og følge dem opp. Dette gjør vi først og fremst gjennom våre etiske retningslinjer Code of Conduct, som er nå en del av alle nye avtaler. Vi kontakter også leverandører som har signert avtaler med oss før The Code var på plass, og presser på for at de også skal registrere seg for å følge opp retningslinjene og reglene.

For øyeblikket dekkes 82% av vår kjøpsverdi av leverandører som har signert våre etiske retningslinjer. Vi jobber også aktivt med oppfølgingsbesøk og revisjon for å sjekke at reglene i Code of Conduct følges. De siste årene har vi jobbet aktivt for å identifisere de leverandørene som ennå ikke har signert vedlegget med Code of Conduct. I 2020 oppnådde vi en samsvarsrate tilsvarende 82 prosent av vår kjøpsverdi.

Fakta om Ahlsell:

  • Ahlsell tilbyr profesjonelle brukere et bredt spekter produkter og tjenester innen VVS, VA, Elektro, Verktøy og Personlig verneutstyr.
  • Ahlsell er Nordens ledende distributør innen sitt virkeområde.
  • I 2020 omsatte konsernet for drøye 33 milliarder kroner (SEK) og hadde omlag 5700 ansatte.

 

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel