Exterior of the Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

Vi vil bevege Norge!

Nylig møttes styringsgruppen som består av våre offentlig sektor-medlemmer: Stavanger kommune, Universitetet i Bergen (også på vegne av UiO, NTNU og UiT), Statsbygg, Sykehusinnkjøp og Oslo kommune i et nytt og innovativt pilotprosjekt. Samarbeid og samordning for å fremme menneskerettigheter i offentlige anskaffelser har vært tema i Etisk handel Norge og hos våre medlemmer i flere år. Vi har ment at myndighetene må legge til rette for det. Noen grep er tatt, mye gjenstår. Derfor går vi nå foran og viser vei til hvordan etiske krav kan følges opp i høyrisikoanskaffelser.

Bakgrunnen for prosjektet er at knapt noen av landets 3000 offentlige virksomheter samarbeider om kontraktsoppfølging av etiske krav. Gevinstene av samarbeid – og samordning er, for å si det forsiktig, betydelig målt i kroner og på annen måte. Seniorrådgiver i Etisk handel Norge, Magne Paulsrud, reflekterte rundt èn av mange effekter, i en artikkel i Anbud365. Harmonisering, standardisering og forenkling er andre åpenbare effekter. Påvirkningsmulighet i leverandørkjeden likeså. Det siste er viktig for å bidra til endring. Elvur Thorsteinsdottir, innkjøpssjef i Stavanger kommune, sa det slik: – Stavanger kommune vil være med å bevege Norge, og dette prosjektet kan bidra til det.

Pilotprosjektet har en organisering ingen før har sett innenfor dette området. For å si det enkelt med prosjektleder Magne Paulsrud i Etisk handel Norge: -I stedet for at 20 eller 50 oppdragivere gjør samme jobb innenfor en varekategori, håndteres denne av tre, fire aktører, og på skikkelig måte. Det høres nesten for godt ut til å være sant, og kanskje vil noen mene at det nettopp er det. Etisk handel Norge og våre prosjektmedlemmer – de fremste i landet – har en annen oppfatning. Daglig leder Furustøl legger til at: – Vi tror dette er begynnelsen på noe som har potensial til å bli virkelig stort, men skal vi få med oss alle landets 3 000 offentlige virksomheter må også myndighetene og andre virksomheter kjenne sin besøkelsestid. Riktignok fikk prosjektet vårt hederlig omtale i regjeringens stortingsmelding om offentlige anskaffelser, men vi trenger mer enn bare ord. Vi vil derfor be om statlige midler i høsten budsjettforhandlinger og vi er også glad for at Difi har gitt oss taletid om prosjektet på årets anskaffelseskonferanse, avslutter daglig leder Heidi Furustøl.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel