Woodworking and carpentry production. Wooden elements of a double bed. Furniture manufacture. Close-up

Vet du hvor og hvordan byggevarene blir produsert?

Heidi Furustøl tror at årsakene til at så få i byggebransjen (og andre bransjer!) er opptatt av menneskerettighetene skyldes både selve organiseringen av byggeprosjektene som bidrar til ansvarspulverisering av leverandørkjeden, og at byggenæringen mangler kunnskap om hvilket ansvar den faktisk har.

Samtidig har oppdragsgivere også et stort ansvar, inkludert offentlig sektor. Her er det lavest pris som fortsatt betyr mest, og som innebærer at byggeaktører som respekterer grunnleggende menneskerettigheter ikke blir premiert med oppdrag fra oppdragsgiver.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel