CABINDA/ANGOLA - 09JUN2010 - African farmer to watering plantation.

Vet du at din bedrift ikke bryter menneskerettighetene?

 

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har utarbeidet en guide som har som formål å hjelpe dagligvarebransjen og deres leverandører å avdekke risikoen for menneskerettighetsbrudd. Guiden kan være til god hjelp også for norske bedrifter.

I en rapport utarbeidet av Amnesty mener 91% innenfor høyrisikobransjer at det er liten risiko for at deres firma bryter menneskerettighetene. Samtidig avdekker undersøkelser at svært mange virksomheter ikke har god nok oversikt over sine leverandørkjedene hvor det er størst sjanse for at menneskerettighetene brytes.

Dansk Initiativ for Etisk Handel har nå utarbeidet guiden«De 6 skridt» som skal hjelpe bedrifter til å oppdage eventuelle brudd på arbeider- og menneskerettigheter.

Gjennom 6 steg blir du guidet i hvordan du kan få til en god riskovurdering i dine leverandørkjeder. Guidens 6 steg tilsvarer de 6 stegene som utgjør aktsomhetsvurderinger. Her finner du egne vurderings-punkter du bør være spesielt oppmerksom på, og du finner ulike caser om hvordan bedrifter har løst utfordringer de støter på. Lerum oppdaget at det polske firmaet de hadde inngått kontrakt med, holdt seg med underbetalte polske bærplukkere. Hva Lerum gjorde for å sikre de polske arbeiderne anstendige arbeidsforhold kan du lese om i dette eksempelet.

Guiden «De 6 skridt» er pedagogisk og informativ og kan være til god hjelp også for norske virksomheter, spesielt innen matvareindustrien. Guiden gir en god og oversiktlig hjelp til å jobbe med aktsomhetsvurderinger.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel