3159-Demonstranter-bangladesh-565x300-c

Verst å være arbeider i Bangladesh

Bangladesh topper den lite hyggelige listen over land som begår flest brudd på arbeidstakerrettigheter, fulgt av Brasil og Columbia. 

Det viser International Trade Union Confederation (ITUC) årlig rangering over hvilke land som har de verste arbeidsforholdene.  Global Rights Index-liste måler en rekke brudd på arbeiderenes rettigheter, som retten til å streike og til å melde seg inn i en fagforening, overvåking av fagforeninger og deres medlemmer, innskrenkninger av ytringsfriheten, samt arbeidsrelatert vold og drap.

Egypt, Honduras og India er nye land av året på den lite hyggelige topp-10-listen.

Midt- og Nord-Afrika verste region

For sjuende år på rad er Midt- og Nord-Afrika den verste regionen for arbeideres rettigheter. En ny trend av året, er også den stadig sterkere overvåkingen av fagforeninger og medlemmene fra myndighetenes side. Antallet land som nekter arbeidere ytringsfrihet, eller begrenser denne, økte fra 54 i 2019 til 56 2020. Nye og svært alvorlige tilfeller av ytringsfriheten ble meldt inn fra Hong Kong og Tyrkia.

 
 

Flest blir drept i Sør-Amerika

På topp over i hvilket land flest arbeidere drepes, finner vi Bolivia, Brasil og Chile fulgt av Colombia, Equador, Hounduras og Irak.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel