Aerial view of people enjoying a summer day at Oslo Opera House. Oslo, Norway, August 2018

Velkommen til 17 nye medlemmer!

De nye bedriftsmedlemmene inkluderer store og små foretak og omfatter både mote, sport, mat, skiltdesign, vannrensing og et bilverksted. I tillegg har en organisasjon som Røde Kors Tøy og Tekstil, som samler inn brukt tøy til inntekt for humanitært arbeid, meldt seg inn.

Menneskerettigheter i Bergen

Bergen kommune skriver på sine nettsider at innmeldingen er resultatet av et vedtak i byrådet i januar: «Innmeldingen i IEH vil bl.a. bli et viktig ledd i forberedelsen til innføring av nye retningslinjer for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden som følger av anskaffelsesloven § 5. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.», skriver kommunen.

Videre står det at: «Bergen kommune ønsker å benytte Initiativ for etisk handels kurstilbud, nettverk og erfaring for kontinuerlig å kunne forbedre vår innsats for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.»

Det er bare å melde seg på, bergenserne er hjertelig velkomne til Oslo!

2000 FLO-ansatte

Når Forsvaret skal utføre sine oppgaver, sørger FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon) for at fullt operativt utstyr blir levert så raskt og effektivt som mulig, står det på FLOs hjemmesider.

FLO sikrer hele Forsvaret driftsmateriell gjennom å forestå innkjøp, forvalte kontrakter og rammeavtaler med norske og utenlandske leverandører. Driftsenheten er blant Forsvarets største med sine 2000 ansatte, og forvalter ca. 13,2 milliarder kroner for hele Forsvaret årlig.

FLO har gitt denne kommentaren vedrørende innmeldingen i IEH:

«Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har som forvalter av skattebetalernes penger som mål å gjennomføre anskaffelser på en effektiv og bærekraftig måte. FLO har opprettet medlemskap i IEH fordi FLO søker å jobbe systematisk med fokus på etisk handel slik at miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter ivaretas i FLOs kontrakter. Gjennom medlemskapet i IEH får vi bygget intern kompetanse på området, får konkret veiledning i enkeltsaker og tilgang på verktøy for kravstilling i kontrakt og oppfølging av leverandørkjeden.»

Her er listen over nye medlemmer:

Forsvarets Logostikkorganisasjon (FLO)

Bergen Kommune

Omnia Bil

Norwegian Fashion Hub

Røde Kors Tøy og Tekstil AS

Foodman

Profilforum AS

Erik Olsen Sport AS

Teta Vannrensning

Verven Trading

IntexSkandia

Tekstilservice

Novelty Food

Cathrine Hammel

Sølvberg Tekstil AS

Oluf Lorentzen

Trimtex

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel