Skjermbilde 2022-05-12 kl. 12.45.40

Uten Kina stopper Norge

Hvilke land handler medlemmene i Etisk handel Norge mest med? Hvordan blir varene kjøpt inn og hvor mange arbeidere jobber det i våre medlemmers leverandørkjeder?

Last ned hele årsrapporten vår her. 

Ved utgangen av 2021 hadde Etisk handel Norge 169 registrerte bedrifts-medlemmer. Alle disse rapporterer årlig inn sitt arbeid på etisk handel.  Ut fra disse rapportene kan vi lese at av de 10 landene utenfor Europa med flest leverandører til våre medlemmer kommer 71,1% fra Kina.  Det er liten tvil om at Kina er verdens fabrikk, med de utfordringer det gir. Neste land på listen av topp-10-land som varer medlemmer kjøper fra utenfor Europa er India, som 8,3 % handler fra. Det er heller ingen grunn til å tro at våre medlemmer skiller seg vesentlig fra det generelle næringslivet i Norge. Med andre ord: Uten Kina stopper Norge. Naturlig nok er også Kina det landet som våre medlemmer prioriterer for å finne ut av og ta ned risikoen når det gjelder vesentlige utfordringer i leverandørkjeden.

Som statistikken viser har våre medlemmer også fokus på aktsomhetsvurderinger i de globale leverandørkjedene.

Helse, miljø og sikkerhet på topp

Hvilke temaer er det våre medlemmer jobber ekstra mye med når de skal forsikre seg at innkjøpene de gjør har foregått på en måte som ikke bryter med grunnleggende arbeider-rettigheter og menneskerettigheter? Helse-, miljø- og sikkerhet er den enkeltfaktoren som flest av våre medlemmer har jobbet med gjennom aktsomhetsvurderinger, for å avdekke brudd på HMS-krav våre medlemmer stiller. Gjennom Korona-perioden har det også vært jobbet mye med temaet arbeidstid. Faren for ekstrem overtid var høyst til stede da blant annet rekordmange munnbind på rekord-kort tid ble produsert i Asia.

Barnearbeid og marginaliserte befolkningsgrupper

Til tross for at barnearbeid under pandemien økte for første gang på to tiår, fra estimerte 152 millioner til 160 millioner, i et år som skulle være viet verdens bekjempelse av barnearbeid, så er det et tema som først kommer på 10. plass i statistikken som viser hva våre medlemmer har jobbet mest med.

Handel som gir positive ringvirkninger

Da Etisk handel Norge ble stiftet i år 2000 var det på erkjennelsen av at handel er en viktig forutsetning for utvikling. Men da må handel skje på en måte som sikrer anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden. I 2021 kjøpte våre medlemmer fra 23 741 leverandører og mellomledd. Ser en kun på det nærmeste produsentledd er hele 5.9 millioner arbeidere involvert.  Hvis hver av disse arbeiderne er en del av en familie på fire medlemmer, så vil handelen fra våre medlemsbedrifter omfatte rundt 24. millioner mennesker. Om disse har anstendig lønn og arbeid, kan de også gi barna sine en god utdannelse, noe som igjen er sikreste kort ut av fattigdom. Så handel gjort på rett måte, kan ha store positive ringvirkninger.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel