article

Vil du forme fremtidens etisk handel?

Torsdag 18. september braker det løs med medlems kick-off halvdagsmøte hvor inspirerende innledere – Anders Lennartson (IKEA), Camilla Gramstad (Virke) og Are Tomasgaard (LO) – danner bakteppet for workshop om hvordan vi kan videreutvikle Etisk handel Norge som medlemsorganisasjon, ressurssenter og flerpartssamarbeid. Arrangementet er gratis og påmelding gjøres her. Etter lunsj inviterer vi til workshop om Kina. Her får du bakgrunnsinformasjonen du trenger for å vurdere risiko for brudd på menneske- arbeidsrettigheter og miljøstandarder i din virksomhets leverandørkjede. Påmelding er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler kr 2 200, påmelding gjøres her. Se også vår kurs- og arrangementkalender med blant annet QuizRR i India den 22.08 og Statsbygg om steinindustrien den 09.09, grunnkurs i bærekraft, praktisk veiledning i aktsomhetsvuderinger for næringslivet, antikorrupsjonskurs og hvordan operasjonalisere bærekraftsmålene. 

Vi vil i løpet av august og september ha en medlemshøring på revidert rapporteringsmal for bedrifter. Revidert rapporteringsmal ses i sammenheng med revidering av Etisk handel Norges veiledning og minstekrav til medlemmer som også har vært på høring tidligere. Det vil bli sendt ut mer utfyllende informasjon.

Vi i Etisk handel Norge ønsker alle våre medlemmer en riktig god høst, og nøl ikke med å ta kontakt med din medlemsrådgiver!

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel