Young plant growing in the morning light and green bokeh background  , new life growth ecology concept

Take Action! Det er Verdens miljødag

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rkBl2KIKAo

Verdens miljødag er blitt markert hvert år siden 1972 da den ble etablert av FN for å øke bevisstheten rundt miljøspørsmål. Hovedtema for verdens miljødag i 2019 er luftforurensning. 

Take action #BeatAirPollution

Temaet berører alle over hele verden, nå og fremtidige generasjoner. Vi ber deg benytte dagen til å vurdere egen innsats mot luftforurensing både hjemme og i det daglige arbeidet.

  • Hvordan påvirker dine handlinger folk du har rundt deg? 
  • Hva har dine valg å si for den som produserer produktene du bruker i hverdagen, eller varene du kjøper inn på vegne av arbeidsplassen?

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel