Bangladesh-tekstilfabrikk2

Svært krevende situasjoner for mange medlemmer i korona-krisen.

Hvilke utfordringer møter våre medlemsbedrifter i leverandørkjedene under korona-krisen? Det var temaet da Etisk handel Norge holdt webinar for medlemmene rett før påske. 

Medlemmer av Etisk handel Norge rammes av koronakrisen på ulike måter. Mens flere ser salgstallene falle dramatisk på grunn av nødvendige tiltak, jobber andre dag og natt for å sikre leveranser av mat og livsviktig utstyr. I denne utfordrende situasjonen er det flere eksempler på gode tiltak medlemmer i Etisk handel Norge har satt inn for arbeidstakere i sine globale leverandørkjeder.

– Våre medlemmer står i en svært krevende situasjon. Det er derfor ekstra gledelig å se at de prioriterer etisk handel-arbeidet og deling av god praksis og tiltak. Når vi en gang kommer ut på andre siden av korona-pandemien, vil bedrifter bli bedømt etter hvordan de håndterte denne krisen. Dette vil ikke bare omfatte hvordan de behandlet sine egne ansatte, men også om de tok de rette tiltak for å dempe skadevirkningene for de mest utsatte arbeidstakerne i leverandørkjeden, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk handel Norge.

4,1 million arbeidere i Bangladesh risikerer å sulte

Covid-19 får store og alvorlige konsekvenser for arbeiderne i de globale leverandørkjedene, og risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid øker kraftig.

– Bedrifter kansellerer ordre og fabrikker får nå ikke betalt for produktene og kan derfor heller ikke betale arbeiderne. Dette forsterkes ytterligere av nedstengninger av fabrikker i en rekke produsentland, sier Furustøl.

Bare i Bangladesh kan så mange som 4,1 millioner tekstilarbeidere risikere å sulte ifølge Rubana Huq, president i Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). Andre steder er risikoen for ekstrem overtid svært høy, ikke minst i de land som produserer smittevernutstyr, som for eksempel Malaysia som produserer det meste av engangshansker til helsesektoren.

Kan falle under fattigdomsgrensen

– På verdensbasis risikerer flere millioner arbeidere å falle under fattigdomsgrensen og dette vil være et stort tilbakeslag for bærekraftsmålene. Med de rette tiltakene vil dette kun være midlertidig, mener Furustøl.

– Vårt klare råd til våre medlemmer er å gå i dialog med leverandøren så langt det er mulig og vi hjelper gjerne våre medlemmer med å fasilitere både leverandørdialog og andre tiltak, sier Furustøl.

God dialog med forretningspartnere

På medlemsmøtet kom det frem at flere medlemmer har god dialog med sine forretningspartnere i leverandørkjeden spesielt der hvor risikoen for utfordringer nå er spesiell høy. Det er også viktig med tett dialog med ledelse og tillitsvalgte hos produsenter. Et medlem fortalte at de har tilpasset egen innkjøpspraksis for å opprettholde volum hos leverandører de gjerne vil ta vare på.

Medlemmene har også ulike utfordringer avhengig av sektor. I tekstil har det vært en bølge av kansellerte ordre, og våre medlemmer har også vært vitne til en del svært dårlig innkjøpspraksis. Dette setter produsenter i en vanskelig situasjon. HMS-risikoen øker også etter som varer og materialer blir liggende på fabrikk.

Ekstrem økning i ordrer medfører enormt press

I dagligvare har mange produsenter opplevd ekstrem økning i ordre, som betyr stort press på produksjonslinjene. Landbruket preges av sesong- og migrantarbeidere som er en sårbar arbeidstakergruppe. Dette vil forsterke seg nå. Manglende smitteverntiltak hos leverandører utgjør en stor risiko for smitte når arbeidere jobber så tett på hverandre. Leverandører med massiv økning i ordre fører også til at de ansatte jobber ekstremt mye overtid. I tillegg kommer økt risiko for menneskehandel og tvangsarbeid som vil kunne øke når det er stort behov for arbeidskraft der grensene er stengt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hva gjør Etisk handel Norge?

-Vi er i tett dialog med våre internasjonale samarbeidspartnere (flerpartsinitiativene DIEH, ETI UK, ETI Sweden, Fair Wear Foundation, Fair Labour Association (FLA), med flere) om hvordan situasjonen påvirker arbeidstakere i ulike leverandørkjeder og hva vi som etisk handel-organisasjoner kan sette inn av tiltak, samt dele god praksis oss imellom.

– Vi i Etisk handel Norge vil holde tett dialog med våre medlemmer og opprette ulike bransjegrupper som kan samarbeide og oppdatere hverandre, samt dele god praksis og gi våre medlemmer oppdatert landinformasjon. – Så er det som alltid, og kanskje mer enn noensinne, viktig at bedrifter overholder vår Code of Conduct som er basert på FN og ILO-minimumsstandarder, avslutter daglig leder Heidi Furustøl.

Hva kan medlemmer gjøre?

  • Alle våre medlemmer har tilsluttet seg vår Prinsipperklæring og Code of Conduct og det er viktig at arbeidet med bærekraftig forretningspraksis fortsetter, også i krisetider.
  • Etisk handel Norge oppfordrer våre medlemmer med innkjøp til å gå i dialog med sine leverandører om hvordan situasjonen påvirker dem, med mål om å finne felles løsninger der det lar seg gjøre. Vi har tidligere utviklet en ressurs med forslag til tiltak, som er sendt på epost til våre medlemmer. Ta gjerne kontakt med linn@etiskhandel.no om du vil ha tilsendt medlemsressursen.
  • Ta en titt på vår søsterorganisasjon Ethical Trading Initiative som har publisert Better Buying sine retningslinjer, basert på undersøkelser og dialog med leverandørene om de utfordringene de møter, både på kort og lang sikt.
  • Ta gjerne kontakt med oss for sparring om leverandørdialogen. Vi ønsker også gjerne å høre fra medlemmer og andre om tiltak dere gjør eller spørsmål dere har om situasjonen. Linn Aakvik (linn@etiskhandel.no) er kontaktperson for spørsmål angående Covid-19 og leverandørkjeden. 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel