Etisk handel prisen 2022 DSC_8214

Stavanger kommune vant Etisk handel-prisen 2022

Etisk handel-prisen 2022 ble delt ut til deltakere fra Stavanger kommune under Etisk handel-konferansen på et stappfullt Mesh i Oslo. På bildet tar Jakob Ruus, Emilia Tufto og Siri Loen i mot Etisk handel-prisen.

– Vi er både stolte og glade over å ha mottatt Etisk handel prisen for 2022. Det både forplikter, inspirerer og motiverer Stavanger kommune i å fortsette å utforske handlingsrommet, utfordre leverandørene og bidra i arbeidet med å sette etisk handel enda tydeligere på agendaen, sier en fornøyd avdelingssjef for anskaffelsesavdelingen i Stavanger kommune, Elvur Thorsteinsdottir.

Daglig leder i Etisk handel Norge Heidi Furustøl, gir prisen til Emilia Tufto som tar der den i mot på vegne av Stavanger kommune og kollegaene i anskaffelsesavdelingen.

Juryen mener Stavanger kommune er en foregangskommune i offentlige anskaffelser.

Her følger juryens begrunnelse:

Vinneren av Etisk handel prisen 2022 tildeles Stavanger kommune og avdeling for anskaffelser representert ved avdelingssjef Elvur Hrønn Thorsteinsdottir og rådgiver Emilia Johanna Tufto, og deres kolleger, for fremragende arbeid med etisk handel i offentlige anskaffelser. Stavanger er en foregangskommune i å stille, samt utforske mulighetsrommet for etiske krav innenfor anskaffelsesregelverket. De viser på en innovativ måte hvordan det er mulig å bruke menneskerettigheter som tildelingskriterier, med særlig fokus på aktsomhetsvurderinger, slik det blant annet er gjort innen anskaffelser for IKT-utstyr og medisinsk forbruksmateriell.

Stavanger kommune er et inspirerende eksempel på hvordan offentlige oppdragsgivere jobber systematisk over tid med etisk handel i en anskaffelseskontekst og som kan vise til forbedringer i arbeidsforhold. Stavanger kommune får også positiv respons fra leverandørene i å ha solid markedsdialog ved blant annet å utarbeide et grundig veiledningsdokument. Stavanger kommune utfordrer status quo og engasjementet smitter over på andre innkjøpsmiljøer, også internasjonalt. Kommunen har blant annet delt sine erfaringer med både det europeiske innkjøpsnettverket ICLEI og for EU-organ.

Vi gratulerer med etisk handel prisen 2022!

Oslo, 28. april 2022

Juryen:

Ingvill Størksen (leder), direktør politikk og myndighetskontakt Coop Norge

Bjørn Kuvås, avdelingsdirektør faglig ressurssenter, Statsbygg

Bjart Pedersen, fagsjef bærekraftig handel; Norgesgruppen

Jane Vogt Evensen, rådgiver internasjonal avdeling, LO

Heidi Furustøl, daglig leder Etisk handel Norge

 

Jakob Ruus, Emilia Tufto og Siri Loen i mot Etisk handel-prisen på vegne av anskaffelsesavdelingen i Stavanger kommune.

 

 

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel