handshake-3382503_1920

Stavanger kommune stilte for strenge etiske krav – ble felt.

– Det høres jo «hål i håvet» ut hvis kommunen vil stille etiske krav, men ikke får lov, sier Rødt-politker Mimir Kristjansson.

Stavanger kommune vil bli best i etisk handel, men bremses av statlig klagenemnd, skriver NrK på sine nettsider.

 

Kontrakten det strides om, gjelder kjøp av datautstyr til de ansatte i kommunen. Verdien er på 52 millioner kroner, og kommunen ville gi kontrakten til Atea-konsernet. Men avtalen ble aldri endelig underskrevet. Et av firmaene som tapte anbudskonkurransen, Bedriftssystemer AS, reagerte på de etiske tildelingskriteriene. Selskapet klaget og fikk nylig medhold i Kofa. Det statlige klageorganet mener kommunen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser. At noen av kriteriene er ulovlige.

Dermed har det uvanlige skjedd: At en kommune i realiteten er felt for å være for «flinke» i etisk handel.

 

Langt flere bør stille etiske krav

Daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl, sier til Nrk at anskaffelsesloven er uklar. – Men det er et stort handlingsrom. Dessuten er det en rivende juridisk utvikling på feltet. Det er mulig at Kofa ikke er helt oppdatert, sier daglig leder Heidi Furustøl.

Hun viser blant annet til ny åpenhetslov, som skal vedtas av Stortinget i juni.

Den skal gjøre det enklere for offentlig sektor å finne ut om leverandørene gjør det de har forpliktet seg til.

– Vi mener at det Stavanger gjør, er i tråd med metoden som kalles aktsomhetsvurdering for bedrifter. Modellen blir pålagt i loven.

Blant medlemmene i offentlig sektor har Stavanger gått lengst i å utforske kvalifikasjonskravene.

– Langt flere burde stille sosiale krav allerede i anskaffelsene. Men mange er nok engstelige for å stikke hodet fram. Jeg håper at ikke Kofa-vedtaket virker avskrekkende.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel