Arbeider

Statsbygg bruker IEHs nyeste verktøy

Overfor Anbud 365, Norges største nettavis for offentlige anskaffelser, forteller seniorrådgiver Eva Carina Aune i Statsbyggs avdeling for økonomi og virksomhetsstyring, om prosessen.

– Som en av Norges ledende byggherrer har Statsbygg et overordnet ansvar for å bidra til en seriøs bygg- og anleggsnæring. I dette ligger også at vi skal arbeide for å fremme ansvarlige leverandørkjeder der rettighetene til de som produserer varer og materialer som blir brukt i våre prosjekter, på våre eiendommer og av våre ansatte, blir ivaretatt.

– Da vi skulle stille kvalifikasjonskrav i denne aktuelle konkurransen, tok vi nettopp tak i det IEH kaller «siste generasjons kvalifikasjonskrav» og tilpasset disse til aktuelle leverandørkjeder hvor også tekstilproduksjonen i forkant av plaggproduksjonen er relevant, sier seniorrådgiver Aune til nettavisen.

Hun konstaterer at medlemskapet i IEH har gitt god støtte, kompetanse og også verktøy for hvordan Statsbygg best kan følge opp etisk handel i leverandørkjedene.

Selv om kvalifikasjonskravene kan se omfattende ut, er de i praksis ikke kompliserte å leve opp til, hevder seniorrådgiver i IEH, Magne Paulsrud, som kommer med et klart råd i artikkelen:

-For å få et helhetlig og balansert bilde av risiko i leverandørkjeden er det viktig at leverandører også legger internasjonalt anerkjente risikokilder til grunn. Ikke stol utelukkende på egne kilder eller magefølelsen. Det kan være risikosport.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel