Kontakt oss

Si din mening om reviderte krav til menneskerettigheter i globale leverandørkjeder

Difi og Etisk handel Norge sitt felles kontraktsvilkår for etiske krav ble lansert første gang i 2015, og revidert i 2016. Siden den gang har det vært en utvikling internasjonalt om forventninger til virksomheter og deres ansvar for ivaretagelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Vi ser derfor et behov for å oppdatere de kravene som offentlige oppdragsgivere stiller til sine leverandører, sier Maren Grevstad Pettersen, rådgiver i Difi.

Reviderte kontraktsvilkår vil samsvare med internasjonale prinsipper, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og OECDs veileder for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv. I tillegg vil reviderte kontraktsvilkår konsolidere med tilsvarende kontraktskrav som de benytter i offentlig sektor i Sverige.

Nye krav til leverandøren

Blant endringene i forslaget til reviderte kontraktsvilkår er at det eksplisitt stilles krav til at leverandøren skal ha på plass rutiner og policys som omhandler deres arbeid med ivaretagelse av arbeidstaker og- menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Det endelige kontraktsvilkåret presenteres på anskaffelseskonferansen 28. oktober

Frist for innspill er fredag 27. september

Alle som ønsker, som offentlige virksomheter, leverandører, bransjeorganisasjoner og andre interessenter, inviteres til å gi innspill. Innspill til forslag til reviderte kontraktsvilkår sendes til på e-post til marengrevstad.pettersen@difi.no og magne@etiskhandel.no

Last ned

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel