"Freight containers are a reusable transport and storage unit for moving products and raw materials between locations or countries. There are approximately seventeen million intermodal containers in the world and a large proportion of the world's long distance freight generated by international trade is transported inside shipping containers.A shipping container is a container with strength suitable to withstand shipment, storage, and handling. Shipping containers range from large reusable steel boxes used for intermodal shipments to the ubiquitous corrugated boxes."

Si din mening om reviderte krav til menneskerettigheter i globale leverandørkjeder

Difi og Etisk handel Norge sitt felles kontraktsvilkår for etiske krav ble lansert første gang i 2015, og revidert i 2016. Siden den gang har det vært en utvikling internasjonalt om forventninger til virksomheter og deres ansvar for ivaretagelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Vi ser derfor et behov for å oppdatere de kravene som offentlige oppdragsgivere stiller til sine leverandører, sier Maren Grevstad Pettersen, rådgiver i Difi.

Reviderte kontraktsvilkår vil samsvare med internasjonale prinsipper, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og OECDs veileder for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv. I tillegg vil reviderte kontraktsvilkår konsolidere med tilsvarende kontraktskrav som de benytter i offentlig sektor i Sverige.

Nye krav til leverandøren

Blant endringene i forslaget til reviderte kontraktsvilkår er at det eksplisitt stilles krav til at leverandøren skal ha på plass rutiner og policys som omhandler deres arbeid med ivaretagelse av arbeidstaker og- menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Det endelige kontraktsvilkåret presenteres på anskaffelseskonferansen 28. oktober

Frist for innspill er fredag 27. september

Alle som ønsker, som offentlige virksomheter, leverandører, bransjeorganisasjoner og andre interessenter, inviteres til å gi innspill. Innspill til forslag til reviderte kontraktsvilkår sendes til på e-post til marengrevstad.pettersen@difi.no og magne@etiskhandel.no

Last ned

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel