OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Satser på dyrevelferd i bærekraftsarbeidet

Satser på dyrevelferd i bærekraftsarbeidet

Dyrevelferd er viktig for økt bærekraft, men har tradisjonelt fått for lite oppmerksomhet. Dette er nå under endring. Stadig flere av Etisk handel Norges medlemmer arbeider aktivt med å sikre velferden til husdyr og ville dyr i leverandørkjedene. Hvordan jobber de med dette i praksis? Her presenterer vi noen bedrifter nærmere, til inspirasjon.

Dyrevelferd er mer eller mindre relevant for alle FNs bærekraftsmål og stadig flere forbrukere er opptatt av temaet. Å vurdere risiko for dyrevelferden er derfor en naturlig del av en helhetlig bærekraftsstrategi.

Siden 2020 har hele seksten av Etisk Handels medlemsbedrifter satt opp dyrevelferd som et vesentlig tema for deres bærekraftsarbeid (se liste nederst i saken)

 

Det er viktig for grisen å ha nok plass å boltre seg på. Foto: Dyrevernalliansen / Ihne Pedersen.

Slik jobber utvalgte  medlemmer i Etisk handel Norge med dyrevelferd:

Unil

Unil er ansvarlig for import, utvikling og innkjøp av produkter under NorgesGruppens egne merker. De har utviklet en egen dyrevelferdspolicy med konkrete retningslinjer for praksiser de ikke aksepterer. Blant disse er tvangsfôring (vanlig ved produksjon av foie gras, også kalt gåselever) og dyretesting av husholdningsprodukter og kosmetikk. De har også krav om at antibiotika kun skal benyttes til syke dyr og altså ikke brukes forebyggende, noe som forekommer i mange land. Buregg skal ikke brukes som ingrediens i noen av deres egne merkevarer fra 2026, og er allerede faset ut for konsumegg.

I tillegg til disse spesifikke kravene har de et sett med forventninger til sine leverandører. Blant annet forventer de at leverandører som jobber direkte med husdyrprodusenter kontinuerlig skal forbedre dyrevelferden, og at produsentene skal tilby miljøberikelse til dyrene.

Helly Hansen

Helly Hansen er en internasjonal tekstilindustribedrift med hovedkontor i Oslo. Selskapet har en klar policy om å ikke selge produkter med ekte pels. De har lyktes å sertifisere 100 % av både ulla og dunen med merkeordninger som er blant de mest anerkjente globalt, Responsible Down Standard og ullsertifiseringen ZQ, som omhandler sentrale dyrevelferdskriterier.

Bedriften setter seg dyrevelferdsmål og har i det siste jobbet med å oppnå ytterligere sertifisering av ulla – nå med Responsible Wool Standard. Denne standarden har i tillegg til dyrevelferdskravene også svært god sikring av leverandørkjeden.

Oslo kommune

Oslo kommune er en storinnkjøper av mat til sine mange institusjoner og kantiner. I byrådets politiske plattform fra 2019 ble det slått fast at kommunen skal stille krav til dyrevelferd, blant annet ved innkjøp av mat. I plattformen har byrådet dessuten satt seg som mål å halvere kjøttforbruket innen utgangen av 2023 og at 50 % av det totale matinnkjøpet skal være økologisk.

Kommunen har de siste årene igangsatt strategiarbeid og kompetanseheving innad i relevante etater, for å få inkludert dyrevelferdskrav i sine leverandøravtaler for matinnkjøp.

Hvordan komme i gang?

Her er forslag til hva bedriften din konkret kan gjøre for å integrere dyrevelferd i bærekraftsarbeidet:

  1. Sett mål. Vedta mål for dyrevelferd og inkluder dem blant øvrige mål for bærekraft. Offentliggjør målene og sørg for at de er lett å få med seg og finne igjen for alle interesserte.
  2. Integrer dyrevelferd i leverandørarbeidet. Innta aktuell dyrevelferdsproblematikk i retningslinjer og kommunikasjon med leverandører.
  3. Lag kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsavdelingen får vedtatt en plan for å jevnlig omtale dyrevelferd når bærekraft er tema for artikler, poster og annen kommunikasjon.
  4. Sørg for internkursing. Medarbeidere får opplæring i hvordan dyrevelferd er relevant for deres bærekraftsarbeid, slik at alle får eierskap til målene og kommunikasjonsplanen.
Kyllinger er en viktig del i dyrevelferden for mange matvaremedlemmer. Her er de 21 dager gamle. Foto: Dyrevernalliansen / Susanne Lybæk. 

Bedrift som jobber aktivt med dyrevelferd          

Dette er bare et utvalg av de mange medlemsbedriftene og offentlige institusjonene som jobber aktivt med å bli bedre på dyrevelferd.

Brand Assist AS  – Sport

Oluf Lorentzen AS – Dagligvare

Unil AS – Dagligvare

Varner AS – Klær / Skotøy

AGRA – Dagligvare

Barnas Hus Norge AS  – Klær / Skotøy

Cathrine Hammel AS – Klær / Skotøy

Eurosko Norge AS – Klær / Skotøy

IDÉ House of Brands AS – Profilartikler / Gaver

KID ASA – Møbler / Interiør

Noramix Trade AS  – Dagligvare

Norrøna Sport AS – Sport

VOICE Norge AS – Klær / Skotøy

BRAV Norway AS – Sport

Helly Hansen – Sport

Holzweiler Items AS – Klær / Skotøy

Ønsker du mer informasjon om temaet eller råd om hvordan bedriften din kan inlemme dyrevelferd i bærekraftsarbeidet? Kontakt gjerne Dyrevernalliansen: fag@dyrevern.no.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel