Abstract modern architecture on sky background

Revidert kontraktsvilkår for etiske krav i offentlige anskaffelser

Noen viktige endringer er nye krav til leverandører, som i større grad samsvarer med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og aktsomhetsvurdering som metode, samt krav til sporbarhet utover første produksjonsledd. Det er også gjort endring i sanksjoner.

I revisjonsprosessen har vi fått mange gode og konkrete innspill. Takk for alle høringsinnspill. Engelsk versjon foreligger om kort tid.

Last ned revidert kontraktsvilkår i lenken under. Malen legges også ut i vår ressursdatabase.

Download

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel