"Construction project.  Aker Brygge, Oslo, Norway.Please see some similar pictures from my portfolio:"

Rana Plaza 5 år etter

Rana Plaza  er den største arbeidsulykken i tekstilsektoren noensinne. 1138 mennesker mistet livet. 2500 ble alvorlig skadet. Tusenvis av familier mistet et familiemedlem og sin eneste inntektskilde. Hvor er vi nå – fem år senere?

I etterkant av Rana Plaza tragedien har den internasjonale fagbevegelsen, klesindustrien og myndighetene i Bangladesh, i samarbeid med ILO, tatt mål av seg til å øke sikkerheten mot brann og bygningskollaps og elektrisitetsulykker i alle de cirka 4.500 fabrikkene som produserer klær for eksport.

Den bangladesiske, eksportrettede klesindustrien sysselsetter opp mot fem millioner arbeidere, flertallet er ufaglærte kvinner. Klesindustrien står for cirka 80 prosent av landets eksportinntekter. Det gjør Bangladesh til den nest største globale eksportør av ferdigstilte plagg (RMG, ready made garments).

Hadde ledelsen hørt på arbeiderne i dagene før den fatale dagen, da de varslet om sprekker i veggene – hadde arbeiderne hatt en stemme – så hadde ikke 1138 mennesker mistet livet.  Flere tusen ville ikke mistet muligheten til arbeid.

Dette viser hvor viktig det er med en struktur for dialog mellom ledelse og arbeiderrepresentanter på arbeidsplassen. Dette er nøkkelen til å sikre at arbeiderrettigheter respekteres. Det er også en av de mest komplekse utfordringene , i dag kan det være farlig for arbeidere å organisere seg. I Bangladesh har det vært og er fremdeles betente forhold mellom fagbevegelse og arbeidsgiver. Flere ledere av fagbevegelsen er  blitt drept, kidnappet, banket opp og arrestert. Det har bidratt til at kun 3,3% av arbeiderene i RMG sektoren er organisert. Det er et tall som må opp og alle som er involvert i produksjon i Bangladesh må bidra og støtte opp under retten til fri organisering og retten til kollektive forhandlinger.

 Dialog på arbeidsplassen

The Joint ETIs har de siste årene styrket våre tilbud i Bangladesh gjennom ytterligere tilstedeværelse, opplæringsprogrammer med QuizRR og programmer for å styrke dialogen mellom arbeidere og ledelse på arbeidsplassen. Det har så langt resultert i at 35 fabrikker har gjennomført et omfattende opplæringsprogram. Cirka 80 000 arbeidere jobber på disse fabrikkene.

Resultatene fra programmet så langt er lovende. Arbeidere og ledelse får en felles forståelse av hvordan rettigheter skal respekteres og hvordan brudd skal fremmes og rettes opp.

«The way our management and participation committee worker representatives collaborated with each other during a fire crisis in our factory by going from door to door convincing workers, tackling rumors is a super example of collaboration. That helped us reopen factory in no time and retain all our workers from probable migration”  – Worker representative at a participating factory in Gazipur

For norske bedrifter som sjelden har kontorer i produsentland som følger opp arbeidsforhold og produksjon, er the Joint ETIs tilbud avgjørende for å få til langvarige forbedringer.

-Vi vet at mange av norske bedrifter ikke har lokale kontorer i produsentland. I tillegg står disse i noen tilfeller kun for en liten andel av produsenters totale kapasitet, sier Heidi Furustøl, daglig leder i IEH.

-Dette kan gjøre samarbeidet med leverandører om å sikre anstendig forhold i henhold til retningslinjene for etisk handel krevende. Det er nettopp derfor the Joint ETIs de siste årene har styrket vår tilstedeværelse og tilbud i Bangladesh. Dette for å kunne bidra til at medlemmene kan engasjere leverandørene og arbeiderne i aktiviteter vi tilbyr, med lokal oppfølging, sier Furustøl

Lokale parter i Bangladesh er involvert i the Joint ETIs program for sosial dialog og programmet skaleres nå opp til 50 fabrikker med støtte fra Norad. I tillegg piloteres en «blended learning» løsning der samtlige arbeidere på en fabrikk får rettighetsopplæring med den digitale opplæringsløsningen QuizRR før the Joint ETIs program gjennomføres.

The Accord 2018 – behovet like stort som for fem år siden

I etterkant av tragedien, fra juli 2013 og fram til nå har over 200 kleskjeder fra mer enn 20 land signert en avtale mellom internasjonale kleskjeder og globale fagforeninger, kalt «The Accord».

Avtalen er juridisk bindende og er et felles løft for å identifisere alvorlige farer i bygningsmasse og tiltak for å utbedre disse for alle de bangladesiske leverandørene til de 200 kleskjedene. 

IEH og søsterorganisasjonene Dansk initiativ for etisk handel (DIEH) og ETI i Storbritannia støtter alle opp om avtalen.

The Accord utløper 31 mai i år, og siden i fjor har vi arbeidet med å få bedrifter til å signere the 2018 Accord som sikrer fortsettelsen av arbeidet som er påbegynt men langt fra ferdig. KID Interiør er det siste IEH medlemmet som har signert The 2018 Accord, etter at den åpnet opp for deltagere innen interiør. IEH medlemmer Varner, Voice, Helly Hansen og H&M har allerede signert.

-IEH oppfordrer alle bedrifter med produksjon i Bangladesh til å signere avtalen og ha åpne leverandørlister. Samarbeid og åpenhet er avgjørende premisser for å sikre anstendige arbeidsplasser for millioner av mennesker avslutter Furustøl.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel