BeerstenStudio_-Monica-FOTO-H.-Bruland

Pris velges foran etisk handel

– Til tross for at bærekraft og etisk handel kan stå høyt på dagsordenen til byggherren, så blir det fort nedprioritert når naturstein kjøpes. Ofte er det kun pris som teller, forteller daglig leder i Beer Sten, Monica Midtun Sander.

Hun får støtte fra IKT Norge som skriver i sitt innspill til handlingsplan for grønne offentlige anskaffelser:

«Alt for ofte i praksis er pris det eneste eller viktigste kriteriet i anbudskonkurransen. Selv i kommuner som styres av politikere med skyhøye klima- og miljøambisjoner glipper dette ubehagelig ofte.» 

Til tross for handel med naturstein kan innebære risiko på flere områder, har Etisk handel Norge kun ett medlem fra «stein-bransjen», nemlig Beer Sten. Monica Sander er daglig leder og femte generasjon i familiebedriften Beer Sten AS. Bedriften har tredoblet omsetningen i løpet av de siste ti årene. Paradoksalt nok er strategien å selge mindre nyhogd sten.

Monica Sander foran Beer Sten studio på Frogner, hvor kundene kommer for å kjøpe sten. Alle foto: Hanne Bruland

Rådgiving for redusert forbruk

Bærekraft er et viktig prinsipp i etisk handel og noe Beer Sten jobber konkret med, blant annet gjennom rådgiving for bruk av overskuddsmaterialer og gjenbruk av sten.

– Naturstein er i all hovedsak en miljøvennlig ressurs, men fjell er ikke fornybart. Redusert forbruk av nytt råmateriale er derfor viktig. Gjenbruk, bruk av rester, riktig dimensjonering og kvalitet, samt planlegging av bærekraft tidlig i prosjekt, er avgjørende. Vi ønsker at stenen vi har levert eller skal levere til et prosjekt, kan gjenbrukes. Jeg tror kundene kommer tilbake til oss fordi de oppfatter oss som en seriøs og trygg aktør, med omfattende kunnskap og gode råd, sier Monica. 

Beer Sten har også opprettet Steintorget på Facebook, for å sørge for mer gjenbruk av stein. Her man kan gi bort, få, kjøpe og selge sten. Det er en ideell side som er åpen for alle. På denne måten bidrar de til å sørge for enkel gjenbruk og bruk av restpartier.

 

Kortreist eller langreist – hva er mest bærekraftig?

I dag skal alt være kortreist, men det er ikke automatisk slik at kortreist er mer bærekraftig enn langreist.

– Bærekraft gjelder hele verden. Vi må tenke globalt. FN sier at handel er avgjørende for bærekraft. Derfor er den økonomiske dimensjonen viktig. Mange hundre millioner er løftet ut av fattigdom siste 30 år, takket være handel. En handelsform som ivaretar både, økonomi, miljø og sosiale hensyn er avgjørende, sier Monica.

Beer Sten har over 13 års fartstid i Etisk handel Norge. Det er en liten bedrift i Fredrikstad med 15 ansatte som viser at man ikke trenger å være stor for å ta tak i etisk handel.

– Bærekraft er sammenhengen mellom miljø, sosiale forhold og økonomi. For å lykkes med bærekraft må vi jobbe innen alle tre dimensjonene, forteller Monica. Hun blir frustrert når fokus ofte kun er på C02, fremfor en helhetlig tilnærming basert på FN’s hovedpilarer for bærekraft. 

– Det absolutt viktigste vi gjør i forhold til bærekraft er å redusere forbruket vårt. Videre må vi lytte til FN og sørge for en global tankegang der både handel mellom ulike land, miljø og sosiale forhold er viktig, avslutter Monica.

Beer Sten har levert sten til den nye Operaen i Oslo. Foto: Hanne Bruland.

Fakta om Beer Sten:

  •      Det var Monicas tippoldefar Nicolai Sivert Beer som i 1879 stiftet N.S Beer & Co. Samme år etablerte han stendrift i Torsnes og siden den gang har bedriften hatt sitt hovedkontor i Fredrikstad.
  •     I toppåret 1913 sysselsatte selskapet hele 2.000 personer i Norge og Sverige. På den tiden var Beer verdens største eksportør av kant- og gatesten.
  •    Over 140 år senere hogges det ikke sten i Torsnes lenger, men familiebedriften har omstilt seg. Nå importeres sten blant annet fra India og Portugal. De tilbyr også norsk stein fra både Viken, Vestfold og Nordland.
  •     Beer Sten kan ses på en rekke steder i gatebildet, som for eksempel ved den nye Operaen i Oslo. «Monolitten» i Frognerparken ble tatt ut av to blokker på 700 tonn i 1922 av 2. generasjon i Beer Sten Anders Beer.
Monica Sander er opptatt av gjenbruk av sten. – Gjenbruk, bruk av rester, riktig dimensjonering og kvalitet, samt planlegging av bærekraft tidlig i prosjekt, er avgjørende. Vi ønsker at stenen vi har levert eller skal levere til et prosjekt, kan gjenbrukes. Foto: Hanne Bruland.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel