Krediter: Photo: Solidarity Center.

Pandemien traff kvinnelige tekstilarbeidere som en tsunami

Kvinners rettigheter har blitt satt langt tilbake under koronapandemien. Masse-oppsigelser i tekstilindustrien har gjort at kvinner har mistet både inntekt og makt.

Av daglig leder i Etisk Handel Norge Heidi Furustøl, bærekraftansvarlig i Pierre Robert Group Margrethe Vikanes, prosjektleder i Tekstilaksjonen Elin Carlsen og daglig leder i NF&TA Linda Refvik.

På årets kvinnedag retter vi fokus mot de millioner av kvinner som jobber eller jobbet i tekstilindustrien, da covid-19 traff dem som en tsunami for ett år siden. Pandemien har satt deres rettigheter og muligheter mange år tilbake. Hvordan kan vi bidra til å gjenreise tekstilarbeidernes verdighet, inntekter og lønn?

70% nedgang i eksport av klær

Eksporten fra klesindustrien i Asia sank med opptil 70% i første halvdel av 2020, ifølge tall fra ILO (International Labour Organization). Da Europa lukket samfunnet, fikk flere klesprodusenter kalde føtter og stoppet sine bestillinger. Resultatet var at tekstilarbeidere verden over ble midlertidig sagt opp og mange mistet jobben helt. Med stor overvekt av kvinnelige tekstilarbeidere har pandemiens ringvirkninger på tekstilindustrien rammet kvinner spesielt hardt.

Klesgiganter nektet å betale for varene

En del store internasjonale klesmerker nektet å betale for ferdigproduserte bestillinger da etterspørselen sank som en stein, eller forlangte sterkt nedsatte priser, viser en oversikt utarbeidet av Worker Rights Consortium. Krisen viser tydelig hvilke merkevarer som tar etisk handel på alvor.

Listen fra Workers Right Consortium viser at våre medlemskollegaer i Tekstilaksjonen og Etisk handel Norge, H&M og IKEA, er blant de store internasjonale selskapene som har forpliktet seg til å fortsatt betale full pris for bestilte varer. Det samme gjelder Pierre Robert og andre klesmerker som forplikter seg til Etisk handel Norge sin Code of Conduct hvor ILOs kjernekonvensjoner med blant annet krav til levelønn og ikke-diskriminering og forbud mot brutal behandling står sentralt.

En del av tekstilarbeiderne har fått jobben tilbake, men mange går fremdeles arbeidsledige. Arbeid og inntekt gir kvinner økt formell og uformell makt. Deres innflytelse og beslutningsmyndighet innad i familien øker med inntekten. For enslige kvinner, single mødre eller familier hvor kvinnen er hovedinntektsbringer, er lønnet arbeid helt avgjørende for liv og helse, inkludert deres barns liv og helse.

Lønnet arbeid er en forutsetning for bedre likestilling

Arbeid og inntekt er fundamentalt for kvinners uavhengighet og likestilling, og vi frykter de langsiktige konsekvensene av pandemiens påvirkning på kvinners liv, samfunnsstilling og fremtidsmuligheter i mange tekstilproduserende land. ILO rapporterer også at risikoen for kjønnsrelatert vold på arbeidsplassen har økt under pandemien.

Som innkjøper og forbruker er det viktig å være årvåken, og stille spørsmål til de merkevarene man velger å handle fra. Ved neste kleskjøp oppfordrer vi alle til å skjenke våre medsøstre i tekstilindustrien ekstra omtanke, og velge med omhu. Hvis merkevaren du handler hos svarer flere «ja», enn «nei» og «vet ikke» på spørsmålene under, kan du gå ut av døra med god samvittighet, samtidig som du er med på å beskytte kvinner i tekstilindustrien:

  • Har de åpne leverandørlister?
  • Hvordan sikrer de at tekstilarbeidere har en lønn de kan leve av?
  • Er de medlem i et initiativ eller en organisasjon som jobber med etisk og bærekraftig handel?
  • Har de sertifiseringer som stiller krav til etisk handel og miljø?
  • Kan de henvise til egen nettside eller rapporter som sier noe om hvordan de jobber for etisk handel?

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel