Group of Latin American women working at a shoe making factory - manufacturing concepts

Over 2000 merkevarer og forhandlere går sammen for å redde tekstilindustrien

Ledende internasjonale organisasjoner innen bærekraftig handel jobber på spreng sammen med sine medlemsbedrifter, for å hjelpe arbeidere i tekstilindustrien gjennom den dype krisen de befinner seg i, som følge av Corona-epidemien.

Mange fabrikker får ikke betaling for ordre som allerede er bestilt og produsert. Illustrasjonsfoto.

10 internasjonale organisasjoner som fremmer etisk handel, går nå sammen med sine rundt 2000 medlemsbedrifter for å oppfordre regjeringer og internasjonale merkevarer til handling overfor tekstilindustrien som er hardt rammet av korona-krisen. Etisk handel Norge med sine 170 medlemsbedrifter er en av initiativtakerne. – Det er særlig på to områder hvor vi kan hjelpe tekstilindustrien, sier Heidi Furustøl om et felles opprop underskrevet av blant annet Etisk handel Norge, britiske Ethical Trading Initiative, amerikanske Fair Labour Association (FLA) og nederlandske Fair Wear (se utfyllende liste nederst i saken). Til sammen representerer disse organisasjonene rundt 2000 medlemsbedrifter og merkevarer.

– Det ene vi ønsker er å beskytte arbeidstakeres inntekt og helse, og det andre er å tenke nytt om fremtiden for å sikre mer robuste og rettferdige leverandørkjeder.

Norske bedrifter stiller seg bak oppropet

Varner er en av flere bedrifter som stiller seg bak oppropet:

– Denne situasjonen er ulik noen annen, og rammer både vår virksomhet og vår leverandørkjede. Også i denne svært krevende situasjonen har det vært viktig for oss å opptre ansvarlig. Vi har tett dialog med våre leverandører om hvordan produksjon og produksjonsstopp kan løses på en mest mulig hensiktsmessig måte for alle parter. Vi har også, så langt det lar seg gjøre, kontakt med valgte arbeider-representanter på fabrikkene for å ha innsikt i hvordan arbeidernes rettigheter blir ivaretatt i denne situasjonen, sier Vegard Krohn Neverlien, som er Global CSR Manager i Varner.

– Uttalelsen som flerpartsinitiativene har kommet med er viktig, slik at bransjen samles rundt en felles tilnærming til utfordringene vi står overfor i våre globale leverandørkjeder, forteller Krohn Neverlien.

Furustøl synes det er oppløftende å se at medlemsbedrifter som Varner viser ansvar i situasjonen. – Vi vet at mange bedrifter er i en svært utfordrende situasjon. Samtidig er det så viktig at bedrifter opprettholder prinsippene for ansvarlig forretningspraksis nå, og tar ansvar for arbeidstakerne i leverandørkjedene sine.

Kvinner mest sårbare

Helsen og levebrødet til millioner av fabrikkarbeidere og deres familier innen tekstilindustrien er nå i faresonen. Mange har allerede blitt sagt opp og de fleste arbeiderne får hverken arbeidsledighetstrygd eller har noe økonomisk sikkerhetsnett rundt seg. – Flertallet av arbeiderne i tekstilindustrien er kvinner. De har ofte stillinger med lav lønn, er underrepresentert i fagforeninger og har ekstra utgifter til sine barn og foreldre, som de passer på. Nå har de ikke lenger penger nok til å forsørge sine familier, sier Furustøl.

– COVID-19 har satt dem i en svært sårbar situasjon, ikke bare for deres umiddelbare utfordringer og helse, men også for deres langsiktige økonomiske fremtidsmuligheter. De som har karret seg over fattigdomsgrensen takket være jobb i tekstilindustrien, står nå i fare for å falle under fattigdomsgrensen igjen, sier Furustøl.

Kvinner har ofte stillinger med lav lønn, er underrepresentert i fagforeninger og har ekstra utgifter til sine barn og foreldre, som de passer på. Illustrasjonsbildet.

Samarbeid er eneste løsning

Oppropet oppfordrer merkevarer, forhandlere, leverandører, myndigheter, fagforeninger, sivilsamfunnet og multilaterale organisasjoner til å samarbeide for at fabrikker kan opprettholde sysselsettingen og gjøre endringer på arbeidsplassene for å beskytte tekstilarbeidernes liv og helse. 

– Å sikre at arbeidstakere fortsetter å motta lønnsutbetalinger og motta kompensasjonspakker i tråd med nasjonale og internasjonale standarder, bør være en topp prioritet for alle interessenter. Når en fabrikk må stenge eller går konkurs, bør alle arbeidstakere få sin fulle rettigheter, inkludert lønn, ytelser og sluttvederlag, mener initiativtakerne bak oppropet.

– Nasjonale regjeringer har en særlig viktig rolle i å koordinere med multinasjonale institusjoner, slik at tekstilarbeiderne kan få direkte tilgang til internasjonale fund og arbeidsplasser, samtidig som det gis kompensasjonsordninger til næringslivet.

Kan krisen gi nye muligheter?

COVID-19 gir en unik mulighet til å tenke nytt for fremtiden, mener Heidi Furustøl. 

– Krisen gir en unik mulighet til å gjenoppbygge strukturer på en mer bærekraftig og rettferdig måte. Et samarbeid mellom merkevarene og leverandørene med priser som dekker kostnadene for en ansvarlig produksjon, bør danne grunnlaget for robuste globale forsyningskjeder. Regjeringer i land hvor tekstilindustrien er stor har en plikt til å beskytte og ta vare på innbyggerne. Imidlertid ber vi også regjeringer i land der hovedkontorene til våre merkevarer er, til å ta grep for å gjøre krisen mulig å komme gjennom, sier Furustøl.

– Dette innebærer å handle i samsvar med ILO-standarder, som handler om at en arbeidstaker har rett på sykepenger, arbeidsledighetstrygd og helseforsikring.

Hjelper bedriftene til å gjøre det rette

Etisk handel Norge og andre søsterorganisasjoner jobber tett med sine medlemmer for å rådgi om hvilke tiltak som har best effekt for arbeiderne under korona-krisen.

– Vi gir blant annet landsspesifikk veiledning på våre nettsider og i webinarer for å hjelpe medlemmene å holde seg oppdatert om COVID-19 situasjonen i produksjonsland, sier Furustøl.  

Tiltak bedrifter oppfordres til å gjøre:

 • Opprettholde god dialog med alle involverte i leverandørkjeden, og finne felles løsninger.
 • Ordre som allerede er satt bør fullføres. Pågående ordre bør betales til rett tid og i sin helhet i henhold til de opprinnelige vilkårene.
 • Hvis ordre ikke kan fullføres, bør bedrifter prioritere å dekke lønnskostnader, samt materialkostnader og/eller andre kostnader som allerede er påløpt, innen rimelig tid.
 • Gjør det du kan for å minimere den negative effekten på arbeidstakere som allerede befinner seg i en svært sårbar situasjon.
 • Samarbeid med leverandører om bestillinger for kommende måneder for å finne gode alternativer til å kansellere ordre. 
 • Forutse endringer eller forsinkelser i produksjonen og vær fleksibel når det gjelder leveringsdatoer, betalingsbetingelser og økonomiske forpliktelser.
 • Ikke avslutt forretningsforholdet med leverandøren din uten først å ha diskutert ulike scenarier og løsninger med leverandøren. Hvis det ikke er mulig å fortsette samarbeidet, sørg for at arbeidstakere blir ivaretatt og får betalt.
 • Samarbeid med leverandører, inkludert av råvare, om planer for fremtidig produksjon

Disse organisasjonene er initiativtakere til oppropet:

 • Etisk handel Norge
 • Amfori
 • Better Buying
 • Ethical Trading Initiative
 • Fair Labor Association
 • IDH – the Sustainable Trade Initiative
 • Solidaridad
 • German Partnership for Sustainable Textiles
 • Fair Wear Foundation
 • IRBC Agreements
 • SLCP’s Council

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel