Skyscraper architectural details and structures in Oslo new downtown district, Norway

Oslo kommune øker forpliktelsen til etisk handel

Foto: Shutterstock

– Det er med stolthet vi søker medlemskap i Norges største nettverk for etisk handel og leverandøroppfølging. Oslo kommune har et av landets fremste fagmiljøer på dette området. Denne nye forpliktelsen vil gjøre oss enda bedre i stand til å stille hensiktsmessige krav til våre norske og internasjonale leverandører, sier finansbyråd Robert Steen.

IEH som er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter,  jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Organisasjonen har rundt 160 medlemmer. 21 av disse er fra offentlig sektor, inkludert seks kommuner.

Ny risikovurderingsmetodikk

Initiativ for etisk handel stiller tøffe oppfølgings- og rapporteringskrav til medlemmene. Oslo kommune oppfyller allerede de fleste, og har konkrete mål for det videre arbeidet med sosiale og etiske kontraktsvilkår knyttet til anskaffelser.

– Vi er i ferd med å utvikle en ny metodikk og verktøy for risikovurderinger knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Vi håper denne innsatsen vil få en ekstra «turbo» gjennom samarbeidet med de andre IEH-medlemmene, sier Steen.

Øvrige forpliktelser

Oslo kommune har tidligere tilsluttet seg FN Global Compact og ICLEI Procura+, som også jobber med sosialt ansvar og bedring av arbeidsforhold i globale leverandørkjeder.

26. april samler IEH medlemmer og andre interesserte til Etisk handel-konferansen 2017. For første gang med landets hovedstad på laget.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel