High Angle View Of People On Street

OECD-veileder på EHNs sider

EHN har på oppdrag for Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv oversatt og forkortet OECDs veileder «OECD Guidance for Responsible Business Conduct». Kortversjonen «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – en innføring» gir en kort og praktisk innføring i metoden aktsomhetsvurderinger, og tydeliggjør hvilket ansvar virksomheter har for å opptre ansvarlig.

Hvordan gjøre en aktsomhetsvurdering?

Banebrytende enighet

Selv om mange bedrifter ønsker å opptre ansvarlig, kan det være en stor utfordring å gjennomføre det i praksis. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework» (UNGP) og påfølgende «OECD Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct» har vært banebrytende for å få en internasjonal enighet på metodikk og hvordan jobbe for et ansvarlig næringsliv.

Veilederen «OECD Guidance for Responsible Business Conduct» ble vedtatt på OECDs ministermøte 31. mai 2018, og fremmes nå av de 48 landene som følger investeringserklæringen i OECD. Dokumentet er utarbeidet gjennom et flerpartsinitiativ bestående av myndigheter, representanter fra næringslivet, fagforeninger og sivilt samfunn. I Norge har sentrale interessenter bidratt med innspill til veilederen, som myndighetene, Innovasjon Norge, NHO, Etikkrådet, GIEK, Initiativ for etisk handel (IEH) og sivilsamfunnet gjennom Forum, Fokus og Amnesty. Kontaktpunktet og UD vil samarbeide med disse og andre med sikte på felles bruk av veilederen i tiden fremover. IEHs metoder og verktøy er i tråd med disse prinsippene, og vil enda tydeligere kommunisere dette.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel