High Angle View Of People On Street

OECD – enighet om veileder for ansvarlig næringsliv

Initiativ for etisk handel har bidratt med innspill til veilederen for risikobaserte aktsomhetsvurderinger, som ble vedtatt av OECDs ministermøte 31. mai.

-Vi gratulerer OECD med ny veileder for ansvarlig næringsliv. Det er gledelig at det endelig er kommet til enighet om en felles standard på hvordan gjøre aktsomhetsvurderinger, sier IEH-leder Heidi Furustøl.

Formålet med veilederen er å forklare nærmere hvordan bedrifter kan utføre aktsomhetsvurderinger (due diligence) for å sikre at de ikke bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette arbeidet er det største bidraget næringslivet kan gjøre for at vi skal oppnå FNs bærekraftsmål.

Basert på FNs prinsipper

Aktsomhetsvurderinger ble innført som prinsipp og metode i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) som ble enstemmig vedtatt i FN  i 2011. Og OECD har altså laget en konkret veileder på metoden. 

IEH er basert på samme overnevnte metode og har vært en leverandør på opplæring, ressurser og veiledning i mange år, både til våre medlemmer, men også til det norske kontaktpunktet.

-Det har festet seg et inntrykk av at det er så vanskelig å jobbe med etisk handel, men det er det ikke. Denne veilederen avmystifiserer etisk handel og viser med all tydelighet at alle bedrifter kan gjøre aktsomhetsvurderinger for å unngå skadelig miljøpåvirkning og brudd på menneskerettighetene. IEH ser frem til å ta i bruk OECD-veilederen og den forkortede utgaven i arbeid med våre medlemmer, sier Furustøl.

Mennesker og miljø

Selskaper forventes å kartlegge risiko både i eget selskap, i verdikjeden eller i en forretningsforbindelse. Oppdages det brudd på miljø, arbeids- eller menneskerettigheter, skal selskapet stanse, forebygge eller avbøte, sørge for å gjenopprette der det er påkrevd, og rapportere om dette arbeidet, slik modellen øverst viser.

OECD presenterer veilederen som et godt og konkret verktøy, og det skal nå utarbeides en norsk versjon i regi av Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Det skal også utarbeides en kortere innføringsguide i samarbeid med relevante aktører i næringslivet som NHO, Innovasjon Norge, og IEH.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel