Back view of a business woman talking with her colleagues about an outline in a video conference. Multiethnic business team using laptop for online meeting in video call. A group of smart people working from home.

Nytt styre valgt på årsmøte i Etisk handel Norge

Yngvill Opstad fra Bergans, Vegard Krohn Neverlien fra Varner, Per Løberg Eriksen, Coop Norge ble valgt inn i Etisk handel Norge sitt styre under årsmøte 29.4.

Elvur Hrønn Thorsteinsdottir fra Stavanger kommune og Sandre Färdig fra Elopak ble valgt inn som vararepresentanter.

Konsekvensene av Åpenhetsloven

Årsmøte samlet nærmere 90 delegater fra medlemmene i Etisk handel Norge og ble innledet ved at Kristel Tonstad, fagdirektør i Kontaktpunktets sekretariat redegjorde for hvordan den nye Åpenhetsloven kommer til å sette krav til større virksomheter om å utføre aktosmhetsvurederinger og informere offentlig hvordan selskapene har jobbet med disse. Per i dag er det 8830 virksomheter i Norge som er så store at de vil pålegges å utføre aktsomhetsvurderinger.

Kristel Tonstad, fagdirektør i Kontaktpunktets sekretariat, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv redegjorde for noen av kravene den nye Åpenhetsloven vil stille til større bedrifter.

 

Rapportering fra medlemmene

Under årsmøte ble også statistikk fra medlemmenes innrapporteringer presentert. Her er noen utvalgte grafer:

Kina sies å være hele verdens fabrikk. Det gjelder også medlemmene i Etisk handel Norge. .
Tabellen viser hvilke innen hvilke risiko-temaer våre medlemmer jobber mest med aktsomhetsvurderinger.

 

Tabellen viser at over 37 prosent av innkjøpene gjøres direkte fra produsent. 30 prosent via mellomledd og drøye 28 prosent helt eller delvis fra egeneid produksjon.

 

Til sammen er Etisk handel Norge sine medlemmer i direkte eller indirekte kontakt med 8 millioner arbeidere i sine leverandørkjeder. Tenk hva et ansvarlig næringsliv som har kontroll på sine leverandørkjeder kan bety for disse arbeidernes arbeidsforhold.

Etisk handel Norge ser frem til videre samarbeid med eksisterende og nye medlemmer. Åpenhetsloven og hva den vil bety for et ansvarlig næringsliv vil bli et sentralt fokusområde i tiden som kommer. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel