Close-up of people communicating while sitting in circle and gesturing

Nytt samarbeid styrker IEHs juridiske kompetanse

-Etikk og bærekraft er og blir et stadig viktigere tema for selskaper, og SANDS ser på samarbeidet med IEH som en videreføring og styrking av vårt fokus og ekspertise innen dette feltet, sier Nicolai Skridshol, som er partner og Head of Investigation and Compliance hos SANDS, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

-Dette er IEHs første samarbeidsavtale med et advokatfirma og det gleder meg at et så velrenommert selskap som SANDS, antagelig Norges ypperste miljø innenfor investigation og compliance, vil samarbeide med oss. Jeg håper samarbeidet vil føre til økt kunnskap om etisk handel og forbedringer over tid i bærekraftarbeidet til SANDS klienter, sier IEH-leder Heidi Furustøl.

Økt fokus på bærekraft

I samarbeidserklæring, en såkalt Memorandum of Understanding (MoU), står det at «Samarbeidets hovedmål er å sikre at partenes komplementære kompetanse bidrar til å ivareta bærekraftig utvikling og øke fokuset på tematikken i klienters og medlemmer virksomheter».

Mens IEH har lang erfaring i å bistå medlemmer med kompetanse og praktisk oppfølging av bærekraftarbeidet, kan SANDS – som er et av Norges største advokatfirmaer – tilby juridisk ekspertise knyttet til handel. Målet er at både deres klienter, og IEHs medlemmer, vil nyte godt av det faglige samarbeidet.

Finanssektoren først ut

-Vi kan komplementere SANDS med personlig veiledning etter internasjonale anerkjente standarder, egne opplæringsprogrammer og politisk påvirkning for et mer ansvarlig næringsliv. Jeg gleder meg til samarbeidet og vårt første frokostseminar om ESG-er og finanssektoren i slutten av september, sier Furustøl.

-SANDS’ og IEHs samlede erfaring gjør oss svært rustet til å bistå selskaper med å finne løsninger på et bredt sett av utfordringer innen ESG-relaterte tema. Vi føler oss trygge på at samarbeidet vil bidra til å synliggjøre viktigheten av etikk og bærekraft for selskaper som håndterer tredjeparter, blant annet i leverandørkjeder og i transaksjonssammenheng, sier Skridshol.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel