parallax

Nytt risikokartleggingsverktøy hjelper deg til å få bedre oversikt over leverandørkjeden

Nytt risikokartleggingsverktøy hjelper deg til å få bedre oversikt over leverandørkjeden

Etisk handel Norge har utviklet et nytt risikoværktøy som skal hjelpe våre medlemmer til å kartlegge risiko i sin bedrifts leverandørkjeder slik at det blir enklere å avdekke brudd på menneskerettigheter. Ved å bruke verktøyet blir våre medlemmer også bedre i stand til å identifisere både sitt eget ansvar og den påvirkning man uforvarende kan ha for brudd på menneskerettigheter hos sine leverandører.

Mester Grønn testet verktøyet

– Vi vil blant annet bruke verktøyet til å vurdere risikoen av å kjøpe avskårne blomster fra Kenya og kurvprodukter fra India og Bangladesh i forhold til risikoen for andre produktgrupper. Ved å bruke verktøyet og taste inn ulike indikatorer så får vi ut en skår slik at det blir enklere å prioritere hva man skal vektlegge i arbeidet med å redusere risiko i leverandørkjeden, sier Anne Katrine Gangstad, director of Purchasing i  Mester Grønn. Hun og flere andre medlemmer har vært med på å teste verktøyet og gitt nyttig tilbakemeldinger,

– Det krever litt innsats i starten, blant annet med å søke informasjon i de forskjellige basene, men man kommer raskt inn i det. Vi likte spesielt godt at verktøyet gir en automatisk vurdering av landrisiko, men at det er mulig å overstyre dette hvis man ønsker. Det er også et nyttig verktøy for å få god oversikt og for å gi et grunnlag for diskusjon med ledergruppe, innkjøpere og andre interessegrupper, sier Gangstad.

 Verktøyet inneholder tre steg: 

  • Kartlegging og prioritering: Finn landrisiko for produkter, råvarer og produksjonsprosesser, og gjør en grovprioritering.
  • Analyse- og identifisering av risiko: Analyser produktrisiko og alvorlighetsgrad, og prioriter for videre oppfølging.
  • Adressere de største utfordringene: Beskriv hva utfordringene er, hvordan påvirke leverandører til bedre standarder, kriterier for samarbeid, og tiltak for å adressere brudd på god forretningspraksis.

Verktøyet er for medlemmer i Etisk handel Norge.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel