"Kandy, Sri Lanka - December 4, 2008: Two Tamil smiling tea workers at the tea plantation"

Nytt risiko-brief for Myanmar publisert

 

Notatet er utarbeidet av Etisk handel Norge basert på anerkjente kilder, og vil være en nøkkelressurs for medlemmer som kjøper eller vurderer å kjøpe varer fra Myanmar. Risiko-briefet er produsert i samarbeid med våre søsterorganisasjoner ETI i Storbritannia og DIEH i Danmark og er tilgjengelig for medlemmer i de tre landene. Det er det første i en serie landstudier som vil publiseres i løpet av 2019-2020.

Landstudiene fra Etisk handel Norge er en ressurs for medlemmer i det viktige arbeidet med å kartlegge risiko for brudd på menneske-, arbeidsrettigheter og miljøstandarder i leverandørkjeden. Det gir en oversikt over risiko knyttet til hvert av punktene i vår Code of Conduct og er et godt utgangspunkt for videre kartlegging og igangsetting av tiltak der risikoen er høy.

Myanmar var et militærregime frem til 2011, og preges fortsatt av dette. Siden militærregimet falt har landet hatt sterk økonomisk vekst og mange er blitt løftet ut av fattigdom. Likevel har høytstående i militæret fortsatt stor politisk makt og eier eller kontrollerer en rekke private bedrifter.

Tvangsarbeid har vært utbredt under militærregimet og er fortsatt et stort problem, særlig i jordbrukssektoren. Minoriteter i Myanmar er svært sårbare, noe som ble tydelig for omverden i 2017 da Rohingya-befolkningen ble utsatt for systematiske angrep som kulminerte i etnisk rensing. I 2018 uttalte FN at alt samarbeid med militæret er å regne som uakseptabelt på grunn av behandlingen av etniske minoriteter. Barnearbeid er også en stor utfordring; det estimeres at 1 av 10 barn i Myanmar arbeider.

Myanmar regnes som et av verdens mest utsatte land for klimaendringer og ekstremvær. Avskoging er et stort problem og vann- og luftforurensing grunnet industriutslipp har fått særlig oppmerksomhet de siste årene. I hovedstaden Yangon rapporterer myndighetene at kun 10% av fabrikkene har gode systemer for vannrensing.

Les landstudiet for mer informasjon og tips for videre kartlegging av din leverandørkjede. Studiet er tilgjengelig på medlemssidene. Kontakt din medlemsrådgiver dersom du har spørsmål eller om du har behov for innloggingsdetaljer

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel