Politiets-nye-jakker-1-Fotograf-B.T.-Stokke

Nytt medlem: Politiets Fellestjenester

Politiets fellestjenester (PFT) er ett av våre siste medlemmer. PFT leverer tjenester innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon.

– Disse fellestjenestene er sentrale for utviklingen av et enhetlig politi som er rustet til å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier sjefingeniør Lars Harald Nilsen.

Politiets Fellestjeneste leverer materiell som blant annet politiuniformer og politibiler og vil ta et aktivt samfunns- og miljøansvar.

Hvorfor har dere meldt dere inn i Etisk handel Norge?

– Som en statlig organisasjon og forvalter av skattebetalernes midler, ønsker vi å ta et aktivt samfunns- og miljøansvar og bidra til at leverandørmarkedet utvikler seg i en riktig og positiv retning.

Hvilke tjenester ønsker dere av Etisk handel Norge?

– Individuell rådgivning, tilgang til standardiserte verktøy/maler og kompetansebygging, slik at vi blir i bedre stand til å utarbeide hensiktsmessig kravdokumentasjon, analysere/tolke innkommende tilbud og følge opp våre krav. Også ønsker vi  deltagelse i et forum for kompetanse- og erfaringsutveksling, og å være med på kurs og seminarer, sier Nilsen.

PFT leverer tjenester innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon. Disse fellestjenestene er sentrale for utviklingen av et enhetlig politi som er rustet til å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Velkommen som medlem i Etisk handel Norge.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel