soy-bean-4994576 tilpasset

Nytt forum for bærekraftig soya?

I Etisk handel Norge har vi latt oss inspirere av initiativer fra Danmark og Sverige som skaper rom for å dele god praksis blant soyaimportørene rundt bærekraftig soya. Et innledende web-møte for å kartlegge interessen ble avholdt onsdag 30. april 2020.

Medlemsbedriftene i Etisk handel Norge som importerer soya stiller strenge krav til at denne skal være ansvarlig produsert og ikke bidra til avskoging eller tap av naturmangfold. Likevel får soyaproduksjon mye negativ oppmerksomhet og noen av medlemmene våre opplever at det er vanskelig å nå frem med en nyansert kommunikasjon på dette området.

– Det er viktig å huske på at soya er en svært næringsrik råvare som brukes i svært mange matvarer. Det er derfor stort behov for å finne de beste bærekraftige løsningene sammen, og å gi hverandre råd på veien videre, sier daglig leder Heidi Furustøl.

– Dessuten er miljø en viktig del av Etisk handel Norges nye strategi, noe som gjør det spesielt interessant å se på stans av avskoging som et av flere satsingsområder innenfor klimagassreduserende tiltak.

Under møtet bidro også tidligere administrerende direktør Bjørn Rask Thomsen i Denofa med historikk rundt arbeidet Denofa har gjort for å sikre at landbruket i Norge kun bruker ansvarlig produsert soya. Denofa underskrev i 2015 en bindende erklæring om å kun importere sertifisert soya sammen med Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder (begge Etisk handel Norge-medlemmer), Fiskå Mølle AS og Norgesfôr. 

Hvis du eller din bedrift ønsker å vite mer om soya-forumet, ta kontakt med Simen Høy Dypvik: simen@etiskhandel.no

Hva gjør våre naboland?

Vi er inspirert av vår søsterorganisasjon i Danmark og stiftelsen Axfoundation i Sverige som begge har etablert egne plattformer for soya med bred oppslutning fra viktige aktører på feltet. Vi ønsker å kartlegge behovet for å starte opp et lignende forum i Norge, særlig siden Norge er kommet lengst i bruk av sertifisert ansvarlig produsert soya. Det gjenstår likevel utfordringer, for eksempel knyttet til sterkere leverandørkjedeoppfølging kanskje spesielt innenfor soya i ferdigprodukter i dagligvarebransjen.

Sverige:

Svenska sojadialogen ble startet i 2014 og har i dag 53 medlemmer. Det er et bransjeoverskridende initiativ med medlemmer fra landbruk, for- og matprodusenter, NGOer og daglivarekjeder. Plattformen har som mål at innen år 2025 skal alle produkter som produseres av medlemmene kun inneholde ansvarlig produsert soya.

Danmark:

Alliansen i Danmark ble startet i 2019, men er basert på en arbeidsgruppe som har eksistert siden 2017. I Danmark er kun en femtedel av de rundt 1,8 millioner tonn soya som importeres sertifisert. Alle medlemmene har forpliktet seg til å rapportere årlig på arbeidet og å lage handlingsplaner. Handlingsplanene vil være klare i mai 2020. Kravene som definerer ansvarlig produsert soya er basert på de svenske kravene.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel