arbeidsmøte

Nye dyktige rådgivere

Etisk handel Norge har gleden av å presentere våre tre nye medlems-rådgivere som begynte hos oss 1. mars. Våre nye rådgivere har en bred faglig bakgrunn og skal styrke teamet vårt som jobber for å hjelpe våre medlemsbedrifter og offentlig sektor til en mer bærekraftig fremtid.

– Jeg er så glad for at Cathrine, Marthe og Silje har takket ja til å jobbe hos oss i Etisk handel Norge. Med deres ansvarlig næringsliv erfaring, særlig innenfor klima og miljø, menneskerettigheter, juss, råvarer og offentlig sektor, styrker vi teamet vårt. Dette gjør oss enda bedre i stand til å beholde posisjonen som Nordens ledende fagmiljø innen bærekraftig forretningspraksis. De er også dyktige rådgivere med hver sin egen medlemsportefølje og våre medlemmer kan glede seg til tett oppfølging og faglig sparring, og sikkert noen gode diskusjoner underveis, sier daglig leder Heidi Furustøl.

Marthe Kielland Røssaak, Oslo:

Hva er din faglige bakgrunn?

Min bakgrunn er innenfor juss både i Norge og England, med et særlig fokus på internasjonal rett og menneskerettigheter. Jeg kommer til Etisk handel Norge fra Norsk senter for menneskerettigheter.

Hvorfor vil du jobbe som rådgiver i Etisk handel Norge?

Jeg synes krysningen mellom næringsliv, bærekraft og menneskerettigheter er både kjempespennende og veldig viktig. I Norge ligger vi på noen områder foran med tanke på bærekraftig forretningspraksis, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Den veien vil jeg være med å tråkke opp.

Hva ser du mest frem til?
Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med medlemmene våre og samarbeide for å løse deres utfordringer. I tillegg er jeg veldig interessert i praktiske forhold i produksjonsland, og ser frem til prosjektarbeid med blant annet Bangladesh.

Publisert 05.03.2021

Silje Eger, Bodø:

Hva er din faglige bakgrunn?

Jeg kommer fra Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor jeg jobbet som rådgiver innenfor bærekraft og ansvarlig virksomhet. 

Jeg har de siste årene, ved siden av jobb, tatt en master på BI med blant annet fagene Grønn Vekst og konkurransekraft og Finansiell strategi, hvor jeg blant annet har fordypet meg i klimarisiko og finansiell verdsettelse av «grønne prosjekter».

Hvorfor vil du jobbe som rådgiver i Etisk handel Norge?

Jeg brenner for bærekraftig utvikling og næringslivets rolle i å bidra til FNs bærekraftmål. Derfor vil jeg jobbe i Etisk Handel Norge, slik at jeg får bidratt på en systematisk og målrettet måte med å følge opp  medlemsporteføljen med etikk i leverandørkjeden.

Hva ser du mest frem til?

Jeg gleder meg mest til å jobbe i et faglig sterkt miljø hvor alle er like nerdete og opptatt av bærekraftig næringsliv som meg selv.  

Cathrine Berg-Nielsen, Asker:

Hva er din faglige bakgrunn?

Jeg er samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo, med fokus på bistandspolitikk og nord-sør relasjoner. Jeg har i perioder gjennom studier og arbeid oppholdt meg i Latin-Amerika og Andes-regionen, og har språk, land- og kulturkunnskap med meg derfra. Jeg har også jobbet kommunikasjonsfaglig, med debatt om utenriks- og bistandsspørsmål og politiske diskusjoner knyttet til dette feltet. Jeg kommer fra jobben som rådgiver i Fairtrade Norge, og har arbeidet spesielt med kaffe, klimatilpasning og offentlige innkjøp. Herfra har jeg med meg mye god landkunnskap, kunnskap om jordbrukssektoren og risiko for brudd på menneskerettigheter knyttet til handel.

Hvorfor vil du jobbe som rådgiver i Etisk handel Norge?

Jeg vil jobbe i Etisk handel Norge fordi jeg anser organisasjonen som ledende i arbeidet med ansvarlige leverandørkjeder. Det er et spennende og hurtig voksende fagmiljø. Det er motiverende at EHN har et stort nettverk av medlemmer og samarbeidspartnere med en betydelig påvirkningskraft.     

Hva ser du mest frem til?
Jeg gleder meg til å følge opp hvert enkelt medlem og deres arbeid med aktsomhetsvurderinger. Jeg ser frem til å holde kurs og delta i interessante diskusjoner relatert til medlemmers erfaringer.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel