A smiling, happy woman turns in her chair to look at the camera whilst surrounded by other students during a lecture in a classroom.

Søk på en av landets mest spennende bærekrafts-stillinger. Søknadsfrist mandag 7.2

Søk på en av landets mest spennende bærekrafts-stillinger

Vi vokser og trenger flere dyktige rådgivere!

Vil du jobbe med bærekraft i Nordens ledende fagmiljø for ansvarlig næringsliv? For å nå bærekaftsmålene, må næringslivet og offentlig sektor ivareta menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, samfunn, miljø og dyrevelferd gjennom å utføre aktsomhetsvurderinger. Etisk handel Norge skal være ledende på aktsomhetsvurderinger og den nye åpenhetsloven, og vi vil særlig bidra til et ansvarlig grønt skifte. Arbeidsoppgavene vil være rådgivning og kompetanseutvikling av Etisk handel Norges medlemmer i bærekraft og aktsomhetsvurderinger, med fokus på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og klima/miljø.

Gå til finn.no og lese hele utlysningsteksten her.

Husk søknadsfristen 7.2!

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel