Young couple looking at view on bench in Oslo, Norway. Rear view from behind the bench, while the couple are looking at the Oslo Fjord and harbour in front of them. Horizontal colour image with copy space.

NHO og IEH samarbeider om bærekraftig kompetansebygging

Relevant og nødvendig

Onsdag 10. oktober innbyr IEH og NHO til workshop i Næringslivets Hus i Oslo med overskriften «Strategisk tilnærming til FNs Bærekraftsmål». Arrangementet inngår i NHO Service og Handel og NHOs kompetanseprogram for ansvarlig næringsliv.

-Med denne workshopen vil vi bidra til kompetansebygging blant våre medlemmer på områder vi ser er relevante og nødvendige for deres fremtidige konkurransekraft. Arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft er bransjeoverskridende og aktuelt for alle våre 8 bransjeforeninger, sier Leif Bache-Mathiesen, markedsdirektør i NHO Service og Handel.

 «Vi håper at flest mulig kan dra nytte av IEHs erfaring og kompetanse på strategisk og operativt arbeid», skriver NHO.

Behov for kompetanse

Næringslivet er berørt av globale leverandørkjeder, enten det er ved direkte leveranser av produkter, som innsatsfaktorer i egen produksjon, eller som annen kritisk del av deres virksomhet.

Bakgrunnen for å styrke samarbeidet med IEH, er at behovet for kompetanse blant NHOs medlemmer på bærekraft generelt, og bærekraft i leverandørkjeden spesielt, er stor, skriver NHO.

Organisasjonen er medlem av IEH

IEH er glad for NHOs aktive tilnærming til å styrke kompetanse blant egne medlemmer. Dette samarbeidet øker muligheten til å nå ut til enda flere norske virksomheter med IEHs unike kompetanse på feltet», sier Heidi Furustøl, Daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH).

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel