cta1

Navneskifte: Initiativ for etisk handel blir til Etisk handel Norge

Styreleder Ellen Behrens (t.h.) og daglig leder Heidi Furustøl var godt fornøyde etter torsdagens årsmøte, der navneendringen ble enstemmig vedtatt (se foto).

Det nye navnet skal fases inn i løpet av sommeren, fra og med 1. juni. Nye nettsider, med nytt navn og logo, vil være på plass i løpet av oktober.

Nytt navn

Det er fornuftig med et navneskifte, mener styreleder Ellen Behrens:

Vi ønsket å gjøre navnet enklere å forstå og huske. Ordet «initiativ» passet godt da organisasjonen ble startet i år 2000 – nettopp som et initiativ. I dag er Etisk handel Norge et ledende ressurssenter for etisk handel og en medlemsorganisasjon med rundt 170 bedrifter, kommuner, offentlige virksomheter, fagforbund og frivillige organisasjoner, og vi synes det nye navnet uttrykker dette på en bedre måte, sier Behrens.

Etisk handel Norge – eller det mer muntlige Etisk handel – skal brukes i sin helhet, navnet blir ikke forkortet med tre bokstaver slike en er vant med fra IEH. 

Det nye organisasjonsnavnet vil gjør det lettere å forklare hvem vi er, og dermed kan vi nå ut til flere bedrifter og organisasjoner med vår praktiske tilnærming til etisk handel som må til for å lykkes med en bærekraftig forretningspraksis, sier Heidi Furustø

På engelsk blir navnet Ethical Trade Norway.

Ny visjon

Tidligere i år vedtok styret ny visjon for Initiativ for etisk handel: Sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø.

I styrets begrunnelse står det at «man ønsket en visjon som forteller hvorfor IEH er viktig og hva vi skal oppnå, samtidig som den er lett å huske».

Den nye visjonen formidler at lønnsomhet eller verdiskaping ikke kan vurderes ut fra et rent økonomisk perspektiv, men må sees i en større sammenheng der man også regner inn de sosiale og miljømessige konsekvensene. Samtidig understrekes nødvendigheten av samarbeid for å lykkes, og passer derfor godt til en organisasjon som tilbyr et fellesskap for samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører og organisasjoner.

Visjonen ble godt mottatt av årsmøtets deltakere.

Nye prinsipper

Årsmøtet vedtok samtidig en endring av Etisk handel Norges prinsipperklæring, som innstilt fra styret.

Den reviderte prinsipperklæringen ligger nærmere språkbruk og begreper som brukes internasjonalt i UNGP og av OECD, og stadfester enda tydeligere næringslivets ansvar for å respektere menneskerettigheter og miljøstandarder i hele verdikjeden.
Den reviderte versjonen legges ut på de åpne nettsidene i løpet av kort tid.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel