warm gray wool winter scarf close-up

Nå tør syerne diskutere med fabrikksjefen

–  Dette er en gladnyhet på Kvinnedagen! Sier daglig leder Heidi Furustøl.

Flere og flere tekstilfabrikker i Bangladesh gjør som Shumi og Taslimas arbeidsplass, de tar i bruk programmet for sosial dialog fra The Joint Ethical Trading Initiatives (JETI), hvor IEH er en av tre partnere. Dermed får syerne både kunnskap, mandat og anledning til jevnlige møter med ledelsen. Og når kvinnene tas med på råd, blir arbeidsplassen tryggere, rettigheter sikres og fabrikken tjener mer penger.

– Når vi får kunnskap kan det omsettes til forbedringer, sier Shumi som er kvalitetskontrollør på fabrikken og leder av fagforeningen.

To millioner kvinner

– Nøkkelen til å styrke og sikre kvinner på arbeidsplassen er å gi dem kunnskap om egne rettigheter og lovgivning. Hvordan skal vi klare å gi over to millioner kvinner denne kunnskapen? Vi må samarbeide, sier China, generalsekretær for Federation of Garment Workers som organiserer cirka 28.000 arbeidere.

Bangladesh er en av verdens største tekstileksportører, og veksten i industrien har gitt landet viktige inntekter og arbeidsplasser. I alt 60-65% av tekstilarbeiderne er kvinner. De færreste har erfaring fra annet lønnet arbeid, mange av dem kommer fra landsbygda og har ikke nødvendig skolegang.

– Kvinnene må forstå sine rettigheter, hvordan de skal fremme disse – og viktigst av alt – de må føle seg trygge på at de er likestilt med menn, sier Thamina, generalsekretær for Bangladesh Apparels Workers Federation, under et møte med IEH i Dhaka.

Økt produktivitet

Fatale ulykker som kollapsen av fabrikklokalene Rana Plaza i 2013, har avdekket uholdbare arbeidsforhold ved flere tekstilfabrikker. Ansatte utsettes for helse- og sikkerhetsrisiko, lønningene er blant verdens laveste, overtiden ekstrem, og flere steder utsettes arbeiderne for verbal og fysisk mishandling.

Erfaringer viser at dialogprogrammet gir arbeidere og ledelse mulighet til å ta tak i problemer og uenigheter før de eskalerer til store konflikter. Tilnærmingen bidrar til å gjøre virksomheter mer effektive og konkurransedyktige gjennom økt produktivitet, redusert turnover av arbeidere, og en mer effektiv og god dialog mellom ledelse og ansatte.

Til nå har 36 fabrikker deltatt i JETIs program og vi har nådd rundt 80.000 arbeidere. I løpet av i år og neste år vil nye 50 fabrikker bli med i programmet som er resultatet av et samarbeid Initiativ for etisk handel har med søsterorganisasjoner i England og Danmark. Dette er fabrikker i leverandørkjedene til norske, britiske og danske bedrifter.

Utrygg på jobb – og hjemme

Seksuell trakassering er en del av arbeidsdagen til mange kvinner i Bangladesh. Forekomsten av vold og trakassering er betydelig også på veien hjem og innenfor hjemmets fire vegger. I samtaler med lokal fagbevegelse er de kvinnelige forbundslederne krystallklare på at kvinners posisjon og respekt i samfunnet som helhet må adresseres med en koordinert innsats fra leverandørene selv, oppkjøpere, fagbevegelse og myndigheter.

Seksuelle overgrep rapporteres knapt, og det kan være vanskelig for utenlandske bedrifter å avdekke misbruket. Likevel bør temaet nevnes i dialog med fabrikkledelsen, er rådet fra fagforeningsrepresentantene. Arbeidsplassen er en mektig arena der holdninger og oppførsel kan formes, og positive rollemodeller etableres. Arbeidere – kvinner og menn – vil være mindre villige til å akseptere vold og trakassering i hjemmet hvis de jobber på en arbeidsplass hvor de respekteres.

International Labour Organization er blant dem som fokuserer på kampen mot seksuelle overgrep. På årets ILO-konferanse, Violence Against Women and Men in the World of Work, skal det utarbeides nye standarder mot denne type vold i arbeidslivet.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel