Ved hjelp av 20 instruktører får 240 cashebønder opplæring i 10 moduler på gode dyrkningsteknikker, ivaretakelse av arbeidsforhold og HMS og god miljøhåndtering.

Sammen for mer ansvarlig produserte cashewnøtter

Etisk handel Norges besøkte nylig Vietnams cashewnøttindustri med en næringslivsdelegasjon. Et innholdsrikt program med workshop for industrien, møter med kooperativer og jordbruksorganisasjoner, samt fabrikkbesøk. Det var stor lokal oppslutning om aktivitetene. 

Nærmere 60 personer fra den vietnamesiske cashewnøttindustrien og europeiske innkjøpere deltok på workshopen i Ho Chin Minh City, som ble høytidelig åpnet av den norske ambassadøren til Vietnam, Hilde Solbakken. Temaet var hvordan styrke bærekraft og sporbarhet i leverandørkjeden til cashewnøtter fra Vietnam. De aktive deltakerne diskuterte i grupper og ga også innspill på nødvendig støtte fra innkjøperne og fra Etisk handel Norges prosjekt.  

Prosjektleder Ole Henning Sommerfelt understreket at workshopen var viktig både for å styrke bevisstheten til industrien, reforankre prosjektet i Vietnam etter covid-pandemien, og ikke minst ha en aktiv dialog med den lokale industrien om gode løsninger. 

240 cashebønder får opplæring

Delegasjonen med deltakere fra Etisk handel Norges prosjekt – Unil, Foodman og Intersnack – fikk anledning til å delta på et todagers program etter workshopen i cashewnøtt-provinsen Binh Phuoc og Long An i Mekongdeltatet. Ambassadør Solbakken benyttet også anledningen til å delta og bidro som tilrettelegger ovenfor lokale myndigheter.  

Deltakerne fikk være til stede på opplæring av cashewbønder gjennom prosjektets ‘trainer-of trainer’-program. Ved hjelp av 20 instruktører får 240 cashewbønder opplæring i 10 moduler på gode dyrkningsteknikker, ivaretakelse av arbeidsforhold og HMS og god miljøhåndtering. I møtet med lederne for kooperativer og lokale jordbruksorganisasjoner diskuterte delagasjonen løsninger for å sikre verdikjedekobling og sporbarhet til bøndene som mottar opplæringen. Dette er også en veldig viktig del av prosjektet. Delagasjonen besøkte også cashewnøttfabrikken til Intersnack i Long An. Denne fabrikken sikrer gode forhold for arbeiderne ved å utføre hele prosesseringen fra knekking av nøttene til skrelling og pakking. 

Nærmere 60 personer fra den vietnamesiske cashewnøttindustrien og europeiske innkjøpere deltok på workshopen i Ho Chin Minh City som ble høytidelig åpnet av Temaet var hvordan styrke bærekraft og sporbarhet i leverandørkjeden til cashewnøtter fra Vietnam.

Prosjekt for norske dagligvarekjeder

Med mål om å sikre gode arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden til cashewnøtter startet Etisk handel Norge og medlemmer innen dagligvare sitt prosjekt i 2018 med støtte fra Norad. Prosjektet adresserer utfordringer kartlagt gjennom en aktsomhetsvurderingsstudie i den vietnamesiske leverandørkjeden av cashewnøtter, knyttet til cashewbønder og – fabrikker og sporbarhet for nøttene. For toårsperioden 2023 til 2024 mottar prosjektet støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE for å oppskalere opplæring av cashebøndene og pilotere verdikjedekoblinger til bøndene som får opplæring.  

Per i dag deltar følgende medlemsbedrifter i prosjektet: Rema 1000 Norge, Unil, Coop Norge, Foodman, Orkla, og Scandza og Aldi South Group og Intersnack som eksterne selskaper. Prosjektleder Sommerfelt sier det er plass til flere i prosjektet og at jo flere som går sammen, jo større effekt kan vi oppnå. 

 

 

 

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel