Leme, Sao Paulo, Brazil, May 10, 2005. two men working in a cotton field during the harvest.

Moderne slaveri øker og barnearbeid minsker

Over 40 millioner mennesker er i dag slaver og fanget i ulike former for tvangsarbeid, og 71 % av disse er kvinner. 

Inational Labour Organization (ILO) har nå kommet med nye tall som estimerer antall mennesker i moderne slaveri, inkludert tvangsarbeid og barnearbeid.

ILO anslår at 40,3 millioner mennesker jobber innenfor ulike former for slaveri, og de har også brutt tallene ned på region, sektor og kjønn.

Moderne slaveri er et paraplybegrep som dekker ulike former for tvang som er forbudt i henhold til internasjonale konvensjoner og arbeidstaker- og menneskerettigheter. Slaveri defineres som; slavearbeid og praksis som ligner på slaveri, tvangsarbeid og menneskehandel.

Av de over 40 millioner ofre for moderne slaveri, er om lag 25 millioner i tvangsarbeid og 15 millioner i tvangsekteskap.

Nedgangen i barnearbeidere fra 168 til 152 millioner er gledelig. Likevel er det 152 millioner barn som er fratatt de mest grunnleggende rettigheter. Barnearbeid for barn i aldersgruppen fem til 17 år finner vi fortsatt primært i landbruket (70,9 prosent). Nesten en av fem barnearbeidere jobber i tjenestesektoren (17,1 prosent) mens 11,9 prosent av barnearbeidere jobber i industrien.

Du kan lese mer på ILOs nettsider her

New statistics launched at UN General Assembly – ETI

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel