etikkinformasjonsutvalget

Ny lov om åpenhet i leverandørkjeder.

Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger ble utarbeidet av Etikkinformasjonsutvalget, hvor daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl, har sittet. Rapporten ble overlevert til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad før jul og lovforslaget er nå send høring med frist 23.mars 2020. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å levere egne høringssvar som kan gjøres her.

Det har allerede vært stort engasjement om lovforslaget. I en kronikk i Vårt Land blir den potensielle loven omtalt som et taktskifte for ansvarlig næringsliv.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel