Factory, Manual Worker, Quality Control - Biscuit Factory Workers Stacking Freshly Baked Cookies on the Production Line for Packaging

Koronaviruset og Etisk handel Norge

Vi har opprettet en egen side for Covid-19 med relevante ressurser, oppdatering for utvalgte land og aktuelle arrangementer.

Det globale utbruddet av koronaviruset COVID-19 får følger for oss alle. Vi i sekretariatet har derfor tatt forhåndsregler og har flyttet inn i det digitale kontor, og vi har vanlig drift. Alle medlemmer bes kontakte sin medlemsrådgiver direkte og vi vil også tilby webinarer og andre ressurser i tiden fremover. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi vil gjerne hjelpe!

Koronautbruddet får store negative konsekvenser for global handel og mange av våre handelsbedrifts-medlemmer står nå i en svært utfordrende situasjon, hvor arbeidsplasser skal reddes både nasjonalt og globalt. Verdiskapning og beskyttelse av mennesker som jobber i bedriftene og i de globale leverandørkjedene er helt essensielt. Etisk handel Norge vil derfor minne om ivaretakelse av arbeidstakerrettighetene som er en grunnleggende menneskerettighet, i tillegg til de andre FN og ILO-konvensjonene som er beskrevet i Etisk handel Norges Code of Conduct. Her bidrar vi gjerne med råd og veiledning.

Vi samarbeider med våre søsterorganisasjoner i Danmark, Sverige, Storbritannia og andre internasjonale partnere om hvordan vi kan støtte våre medlemmer best mulig i denne globale krisen.

Vi kommer med jevnlige oppdateringer til våre medlemmer.

Beste hilsner fra

Heidi Furustøl

Daglig leder +47 997051 45

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel