Unemployed concept from coronavirus or covid 19 crisis. Engineer asian man wearing yellow safety helmet, goggle and face mask sitting sad outside factory because of his lay-off. Unemployment crisis.

Klima-rapportering går foran rapportering på menneskerettigheter

Norske selskaper er atskillig bedre til å rapportere på klima enn på sosiale forhold i leverandørkjeden. Ved innføring av den nye åpenhetsloven vil dette gapet forhåpentligvis bli mye mindre.

I rapporten Bærekraft på børs, som er utarbeidet av The Governance Group, fremgår det at rapporteringen til de hundre største selskapene på Oslo Børs er vesentlig bedre på miljømessige enn sosiale og styringsmessige forhold.

Kun 1 av 6 selskaper rapporterer godt på sosiale forhold

Eksempelvis rapporterer kun seks av selskapene tilfredsstillende på delområdet menneskerettigheter, med beskrivelse både av menneskerettighetsrisikoen for eget selskap og i sin verdikjede. Til sammenligning får 44 selskaper toppscore på klimautslipp, skriver Kapital.

Strengere krav til S-en i ESG

ESG kan på norsk omtales som miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold. E-en (Enviromental) i ESG har hittil stått sterkest i selskapenes rapporter. I henhold til kommende rapporteringskrav vil norske virksomheter måtte forholde seg til både E-en, S-en og G-en i sitt bærekraftarbeid.

På plussiden er det færre selskaper i år enn i fjor som får de aller laveste karakterene på menneskerettighetsområdet. Innføring av åpenhetsloven bør gi ytterligere framgang, da nærmere 9000 bedrifter også må rapportere på S-en i ESG.

– Den nye åpenhetsloven, som også omtales som menneskerettighetsloven for næringslivet, vil øke bedriftens arbeid med å unngå å påvirke menneskerettighetene negativt. Det i seg selv vil gi økt oppmerksomhet. Dermed vil også kvaliteten på aktsomhetsvurderingsarbeidet trolig bli bedre, og bare om noen få år vil S-en stå like sterkt som E-en, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Heidi Furustøl
Daglig leder i Etisk handel Norge Heidi Furustøl, mener det vil bli like vanlig å rapportere på sosiale forhold i leverandørkjeden som å rapportere på klima når åpenhetsloven blir implementert hos norske selskaper.

Målet med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i norsk næringsliv, samt å sikre allmenheten innsyn i hvordan norske bedrifter håndterer disse temaene. 

Må utføre aktsomhetsvurderinger

For bedriftene medfører loven at de regelmessig må gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer blant annet at de må kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten har bidratt til, inkludert via sine leverandørkjeder. Bedriftene må også rapportere om dette og iverksette egnede tiltak for å forebygge, stanse eller begrense de negative konsekvensene.

ESG kan på norsk omtales som miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold. E-en (Enviromental) i ESG har hittil stått sterkest i selskapenes rapporter. I henhold til kommende rapporteringskrav vil norske virksomheter måtte forholde seg til både E-en, S-en og G-en i sitt bærekraftarbeid.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel