Skjermbilde 2020-04-03 kl. 14.44.29

Kastesystemet – kan være den største utfordringen for et ansvarlig næringsliv.

Kastesystemet i Sør-Asia er en stor risikofaktor for selskaper som handler med land som Bangladesh, India, Sri-Lanka, Pakistan og Nepal.

260 millioner mennesker blir diskriminert ut fra kaste-systemet i Sør-Asia. Til tross for at kastesystemet er avskaffet og i India ved lov i 1950, lever det likevel i beste velgående i store deler av Sør-Asia. Mangel på implementering i lovgivningen gjør at det tar lengre tid å bli kvitt diskrimineringen. The International Dalit Solidarity Network jobber for å få slutt på kaste-systemet. På et webinar med Etisk handel Norge, med temaet «Moderne slaveri», viste direktør Meena Varma fra Dalit-nettverket, til at:

 • Over 40% av Dalitene i Nepal lever i fattigdom
 • 90% av Dalit-jenter i Pakistan får ikke skolegang
 • Over 125 millioner kvinner blir diskriminert ut fra kaste- og kjønn
 • Dalit-kvinner i India lever 14,5 år i forhold til gjennomsnittskvinnen i landet
 • De fleste som tvinges inn i barnearbeid eller tvangsarbeid er Daliter eller såkalte Adivasis, kasteløse
 • Covid-19 har gått ekstra utøver disse sårbare gruppene

 

-Disse gruppene har ofte utsatte jobber hvor HMS-biten kan være helt fraværende, sier Meena Varma.

-Det er særlig innen industrier som tekstilbransjen, skinn, jordbruk, anlegg og mineralutvinning, at en må være ekstra varsom når en skal vurdere hvilke selskaper en skal handle med. Det er ikke uvanlig med arbeidsdager mellom 9-12 timer, hvor også små barn er med sine foreldre for å jobbe, for langt under minimums-lønninger.

Rundt 16 prosent av Indias befolkning stammer fra urørbare kaster. Indias fattigdom rammer særlig disse. De urørbare var, og er, særlig grupper som utfører det skitneste arbeidet i samfunnet. De kan bli behandlet stygt, bli sett ned på, og mange er fattige. De bor i egne bydeler eller landsbyer. Selv kaller de seg daliter, «de undertrykte» . Lavkaster, daliter og stammefolk utgjør mer enn 700 millioner eller to tredjedeler av Indias befolkning.

Rundt 16 prosent av Indias befolkning stammer fra urørbare kaster. Indias fattigdom rammer særlig disse. De urørbare var, og er, særlig grupper som utfører det skitneste arbeidet i samfunnet.

6 tips til å lykkes i handel med land som har kaste-system

 • Lær deg hvordan kaste-systemet virker og hvordan du kan oppdage det
 • Involver Dalitene i hvert steg du tar på veien
 • Bruk eksempelets makt: Vis at diskriminering og brudd på menneskerettighetene ikke toleres
 • Inkluder kaste og lignende former for diskriminering i revisjonen av OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, også i din egen virksomhet
 • Grav dypere – undersøk underleverandører som leverer til dine leverandører
 • Benytt deg av verktøy, som for eksempel Etisk handel Norge din nye interessentguide for hvordan du kan avsløre diskriminering og brudd på arbeidsrettigheter

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel