Coffee beans background - Please see my portfolio for other food related images.

Kaffeindustrien har fortsatt store utfordringer

Foto: Dagbladet

Utfordringene er fortsatt mange, og de store norske dagligvarekjedene, som også er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), er bekymret over forholdene som nå er avdekket av det danske medie- og researchsenteret Danwatch og som Dagbladet har rettet søkelyset mot i to artikler.

Risikosektor

– På tross av økt fokus og en økende grad av sertifisering både på verdensbasis og i Norge de siste årene, er kaffe og kaffeindustrien fortsatt en risikosektor, sier Heidi Furustøl daglig leder i IEH.

IEHs medlemmer står for store deler av det norske markedet på kaffe som selges i norske dagligvarebutikker og i storkjøkkenmarkedet.  (Coop kaffe, Joh Johannson, Kjeldsberg Kaffe/REMA, Jacobs Douwe Egberts/Friele). Andelen sertifisert kaffe i norsk dagligvare er kraftig forbedret de siste årene, og Kjeldsberg var første kaffeleverandør med 100 % sertifisert kaffe til dagligvarehandelen. Flere etterstreber det samme.

Ikke nok å stole på sertifiseringer

– IEH er positive til sertifisering, men vi mener at det ikke er nok å bare stole på sertifiseringsordningene. Vi jobber derfor sammen med våre medlemmer om å både øke graden av sertifisering, og å følge opp leverandørkjedene nærmere. Det sentrale her er kartlegging av risiko knyttet til hvor kaffen produseres, sammen med konkret oppfølging i leverandørkjeden, understreker Furustøl.

– Videre er fagorganiserte arbeidere og god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker avgjørende for å få til forbedringer.

Menneskehandel, barnearbeid, utstrakt bruk av giftige kjemikalier og arbeid uten kontrakt, mange ganger også uten lønn, er noe av det Danwatch avdekket i løpet av et ti måneders feltarbeid i det latin-amerikanske landet.

– Vi vet at langt fra all kaffe som konsumeres her til lands er framstilt forsvarlig. Med økt kunnskap om risiko for brudd på miljøstandarder og menneskerettigheter, blir IEHs medlemmer bedre til å prioritere sitt oppfølgingsarbeid av leverandørkjeden. Da kan de også være enda mer målrettede i sine aktiviteter og eventuelle tiltak. Rapporter, som denne fra Danwatch, er høyt verdsatt av både IEH og våre medlemmer. Rapporten er helt sentral for medlemmenes risikovurderinger og videre arbeid med forbedringer, avslutter Furustøl.

Du kan lese mer om undersøkelsen fra Danwatch her

Du kan laste ned rapporten fra Danwatch her

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel