Nuts: Cashew Nuts

IEH-rapport om cashewnøtt-arbeiderne lagt frem i Vietnam

Rapporten som ble lansert i Vietnam i dag, er en del av et større prosjekt der målet er å sikre at cashewnøtter som importeres til Norge produseres med hensyn til både arbeidere og miljø.

Resultatene ble lagt frem under et arrangement i Ho Chi Minh City med vietnamesiske gårdseiere, eksportører, internasjonale innkjøpere, lokale og internasjonale eksperter blant deltakerne. IEH-medlemmene Fairtrade Norge og Foodman var også tilstede.

Etisk handel er god business 

IEH-leder Heidi Furustøl ønsket velkommen og motiverte til felles innsats for å skape en bærekraftig fremtid i cashew-sektoren. Norges ambassadør til Vietnam, Grete Løchen, innledet arrangementet. Ambassadøren fremhevet viktigheten av etisk handel og potensialet for samarbeid mellom Norge og Vietnam i en felles dugnad for å møte FNs bærekraftsmål.

Etisk handel er god business, og det er smart business, sa Løchen.

Hvert år spiser nordmenn tonnevis av cashewnøtter. Dagligvarebransjen importerer cashewnøtter for 120 millioner kroner i året og ca. 60 % av alle cashewnøtter kommer fra Vietnam, mens resten kommer fra det afrikanske kontinentet.

Kartlegging av gårder

Gjennom prosjektet har vi undersøkt forholdene «på bakken» gjennom studier og besøk på 10 gårder og hos 5 produsenter, det er gjennomført dybdeintervjuer med europeiske og vietnamesiske interessenter – oppkjøpere, organisasjoner og myndigheter.

Resultatene av studien viser oppsummert at arbeidere hos småprodusenter er mer utsatt for rettighetsbrudd enn arbeidere hos store cashewnøttprodusenter. Det er avdekket mangelfull implementering av arbeidsrettigheter i sektoren, utfordringene er særlig store hos underleverandører.

Brudd på arbeiderrettigheter

  • Dette er noen av funnene:
  • *Tilfeller av mangel på arbeidskontrakter, mye overtid, lønn under minstenivå i lavsesong.
  • *Uformelle arbeidsforhold som ikke reguleres av loven – kan føre til brudd på organisasjonsretten og seksuell trakassering av arbeidere.
  • *Småprodusenter risikerer å få lavere pris for varene enn de store, mer profesjonelle produsentene – der er i større grad prisgitt mellommenn/oppkjøpere.
  • *Enkelte funn av barn som arbeider side om side med foreldrene etter skoletid hos småprodusenter.

 

Skal bedre arbeidsforholdene

Studiet fremhever gode eksempler til etterfølgelse, inkludert tettere samarbeid mellom eksport-bedrifter og gårder. Resultatene følges opp med en workshop i Ho Chi Minh der det fokuseres på praktiske løsninger for å styrke arbeids- og miljøforholdene i denne leverandørkjeden. Fremover vil IEH og medlemmene samarbeide videre med lokale aktører for å forbedre arbeidsforholdene og sørge for bærekraft i sektoren.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Ole Henning Sommerfelt, Seniorrådgiver IEH, ole.henning@etiskhandel.no.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel