tomato calibration machine in a dry tomato production facility

IEH legger press på italiensk tomatbransje

Aftenposten skriver i dag at de siste dagers ulykker i tomatindustrien har fått italienske myndigheter til å «erklære krig mot tomat-mafiaen». Etter at italiensk media satte søkelys på ulykker der 16 migrantarbeidere mistet livet sør i landet, har den italienske regjeringen på ny lovet å ta tak i problemet og øke kontrollen med tomatbransjen.

Migranter utnyttes

Det er en kjent sak at papirløse innvandrere og uorganiserte migrantarbeidere utnyttes som billig arbeidskraft i Sør-Italia.

– Ifølge rapporter er rundt en tredjedel av alle jordbruksarbeidere I Italia ofre for ureglementert arbeid i forskjellig grad, alt fra manglende innrapportering av arbeid til myndighetene til grov utnyttelse. Blant disse arbeiderne er migranter fra Afrika og Øst-Europa overrepresentert, sier seniorrådgiver i IEH, Ole Henning Sommerfelt, som i juni var i Italia for å konsolidere det internasjonale samarbeidet IEH er en del av.

Samtaler i Roma

– Det var den britiske ambassadøren i Roma som inviterte til rundebordsamtaler, der italienske myndigheter, britiske Gangmaster and Labour Abuse Authority, International Organisation of Migration, britiske dagligvarekjeder og Initiativ for etisk handel (IEH) deltok. Hensikten med samtalene var erfaringsutveksling og støtte opp under italienske myndigheters arbeid, forklarer Sommerfelt.

Han mener samtalene viste at italienske myndigheter har et større fokus på å rydde opp i tomatindustrien enn tidligere. Det er satt i gang lokale pilotprosjekter for å sikre at migrantarbeiderne leies inn på lovlig vis, at boforholdene og transporten er lovlig, arbeidsforholdene anstendige og at de ikke utnyttes av mellommenn.

Rema, Coop og Norgesgruppen

Store norske dagligvarekjeder som Rema 1000, Norgesgruppen og Coop er blant IEH-medlemmene som har vært aktive deltagere i våre prosjekter rettet mot tomatbransjen. Prosjektene er nå ledet av IEHs britiske søsterorganisasjon ETI (Ethical Trading Initiative), og de norske kjedene er invitert inn i det videre arbeidet.

-For dagligvarekjedene er det ikke mulig å sikre seg helt mot utnytting av tomatplukkerne, men ved å jobbe godt kan de norske bedriftene redusere forekomsten av kritikkverdige arbeidsforhold Det er viktig å opparbeide tillit hos de italienske leverandørene slik at de er åpne om utfordringene og kan diskutere løsninger, kommenterer Ole Henning Sommerfelt.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel